• Waterpolo
  • Reglementen

Statuten, reglementen en gedragscodes Waterpolo

28 augustus 2023

Waterpolo algemeen

Om de door de FINA opgestelde spelregels voor waterpolo op een eenduidige wijze te vertalen naar de Nederlandse situatie en te zorgen voor de juiste toepassing van de geldende regels, is de Spelregelcommissie Waterpolo (SC) verantwoordelijk.

Vanuit de FINA worden periodiek voorstellen en nieuwe interpretaties over de geldende regels gestuurd. De SC beziet hoe we de internationale regels en richtlijnen in Nederland kunnen toepassen. Ook communiceert de SC dit richting alle officials in Nederland. Op deze wijze wordt er gestreefd om tijdens iedere wedstrijd, op elk niveau, de regels gelijk toe te passen.

De SC is dan ook de enige instantie in Nederland die uitsluitsel kan geven over de juiste regels en hoe deze worden toegepast. Hiertoe wil zij ook als de enige vraagbaak fungeren. Mochten er vragen zijn betreffende de regelgeving, dan is de Spelregelcommissie bereikbaar via wpspelregels@knzb.nl.

Rode Lijn

Reglementen & Protocollen

Op deze pagina vind je een een overzicht van reglementen en protocollen.

Waterpolo ballen

Competities & kampioen schappen

Op deze pagina vind je alle informatie over de waterpolo competities.