• Vrijwilligers
  • SuperSpetters

SuperSpetters-zwemschool Z&PC de Inktvis draait volledig op vrijwilligers

14 februari 2023

Superspetters

SuperSpetters-zwemschool Z&PC de Inktvis draait volledig op vrijwilligers

Steeds meer clubs omarmen SuperSpetters. Z&PC de Inktvis is een van die clubs. Vanaf maart geeft de vereniging uit Hoogezand zwemles volgens de zwemlesmethodiek van de KNZB. Het bijzondere bij de Inktvis is dat de zwemschool volledig draait op vrijwilligers. Hoe krijgen zij dat voor elkaar?

Annemiek Werkman is een van die vrijwilligers die is opgeleid tot officiële zwemlesgever. Noem haar alsjeblieft geen coördinator. “Het zwemlesgeven doen we echt met elkaar. Daar is geen coördinator of uurleider voor nodig.” De kern van het succes is daarmee direct onderstreept. Het is echt een gezamenlijke activiteit die volledig draait op betrokken ouders en verenigingsmensen. Niemand krijgt er een vergoeding voor, de inkomsten zijn volledig voor de club. Een zwemlescommissie, waar Werkman ook zitting in heeft, onderhoudt contacten met het bestuur en zorgt voor de indeling van de groepen en de lessen. Totaal zijn zeventien vrijwilligers verantwoordelijk voor de uitvoering.

Twee keer per week
Het levert de club welkome financiële middelen op. In totaal krijgen tien groepen van maximaal twaalf kinderen volgens de SuperSpetters-methodiek twee keer per week een half uur les. Een maandabonnement kost €30,90. “Die prijs is afgestemd met de gemeente. Het moest vergelijkbaar zijn met de prijs van het traditionele Zwem ABC dat wordt aangeboden door de gemeentelijke exploitant. “Daar mochten wij qua prijs niet onder duiken.”

“Per groep streven we naar twee begeleiders. Dan kun je daadwerkelijk kwaliteit bieden.” De afhankelijkheid van louter vrijwilligers maakt het wel breekbaar. “Soms willen we meer dan kan. Heel af en toe staat er slechts één vrijwilliger voor de groep, maar soms ook drie. Het is in ieder geval nog nooit voorgekomen dat een les niet door kon gaan bij gebrek aan lesgevers”, zegt Werkman met gepaste trots.

Betrokken ouders
Grote acties waren er niet nodig om tot de vrijwilligerspool te komen. Veel ouders van kinderen die SuperSpetters volgen zijn als lesgever aangesloten. “Vaak vinden ouders het zwemlestraject een verschrikkelijk periode van wachten in een veel te heet zwembad. Omdat ze er toch zijn, zijn er veel ouders die hun handen uit de mouwen willen steken. Zie het als de wachtende voetbalvader die gelijk helpt met training geven. Daar maken wij dankbaar gebruik van.” Daarnaast zijn er zes gediplomeerde lesgevers die het vanuit hun passie voor het zwemmen doen. Dat geeft de groep vrijwilligers voldoende ‘body’ om de gewenste continuïteit te bieden. “De beste manier om steeds voldoende aanwas te hebben is toch om leden en ouders aan te spreken en te vragen om aan te sluiten. Je hebt snel in de gaten wie betrokken is en wie niet. We hebben ook wel eens in een nieuwsbrief een oproep geplaatst, maar dat werkt toch veel minder.”

Hulpmiddelen
“Het mooie van SuperSpetters is dat er zoveel hulpmiddelen beschikbaar zijn dat het niet nodig is om iedereen volledig gediplomeerd les te laten geven. Natuurlijk staat er bij elk groepje iemand die de opleiding gevolgd heeft, maar vanuit de KNZB zijn volledige lesplannen beschikbaar die iedereen begrijpt en goed kan uitvoeren. Overigens bieden we wel alle vrijwilligers de cursus aan. De KNZB ondersteunt daarbij.”

Spijt heeft Z&PC de Inktvis niet van de overstap naar SuperSpetters. Werkman roemt de invulling van deze methodiek. “Het is een hele fijne en speelse manier van lesgeven. Dat spreekt ons en de kinderen enorm aan. We werken veel met materialen zoals zwemvliezen, brilletjes en badmutsen. Kinderen vinden dat fantastisch en hebben veel meer het gevoel alsof ze aan het spelen zijn. Het feit dat je bij SuperSpetters begint met de crawlslag in plaats van de school- en rugslag, is een andere verbetering. De borstcrawl is een veel natuurlijkere slag. De schoolslag is moeilijker om aan te leren. Met SuperSpetters komt dat later in het traject en dan gaat dat veel makkelijker. Dat werkt prettig. En aan het eind van het traject zijn de kinderen echt zwemvaardig. Bij het traditionele ABC-zwemmen zie je veel kinderen na het behalen van het A- of B-diploma afhaken. Dat zit er bij SuperSpetters niet in. Het is echt een totaalpakket.”

Ook geïnteresseerd in SuperSpetters? Jouw verenigingsondersteuner vertelt je er graag meer over.