• Wedstrijdzwemmen

Talentontwikkeling

20 februari 2023

Talentontwikkeling

Het talentontwikkelingsprogramma van de KNZB omvat een brede laag binnen het zwemmen waarin sporters worden begeleid om het beste uit zichzelf te halen in het zwembad en/of open water. Dat begint bij de vereniging en loopt via het KNZB+ programma door tot en met de opleidingscentra zwemmen (OC) in Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Drachten en Hengelo.

Het talentontwikkelingsprogramma voor paralympisch zwemmen is ingericht in Amersfoort. Dit programma begint via de open trainingen en/of vereniging en loopt via de juniorenselectie en de JCF selectie. Paralympische junioren zwemmers (NJK niveau) nemen op uitnodiging deel aan een (deel van) het KNZB+ programma Zwemmen.

Op deze pagina staat meer informatie over het talentontwikkelingsprogramma. Heb je vragen?
Neem contact op via topsport@knzb.nl.

Hieronder vind je een overzicht met veelgestelde vragen:

KNZB+ Programma 2023-2024

Wat is het KNZB+ programma

Het KNZB+ programma stimuleert de ontwikkeling van talentvolle en ambitieuze junioren zwemmers op positieve wijze.

Komend seizoen start met intro trainingen op het OC. Deze worden gepland met kleine groepjes zwemmers in de periode oktober - november 2023. Na de introperiode wordt de definitieve selectie gevormd. Deze sporters volgen twee tot drie trainingsmomenten in het OC. Hierbij betrekken we ook je clubtrainer en ouders. Twee keer per jaar (tijdens de NJK of ONK) doe je mee aan het testmoment, zodat we jouw ontwikkeling kunnen volgen. Eén keer per jaar vindt de KNZB+ Inspiratiedag Zwemmen plaats. Een dag die gevuld wordt met extra inspiratie voor sporters, ouders en trainers. Voor ouders organiseren we één keer per jaar (tijdens de NJK of online) een centrale informatiebijeenkomst. 

Daarnaast is de OC talentcoach beschikbaar als adviseur voor jou als zwemmer en voor jouw coach. Jij kan contact met hem of haar opnemen om te praten over je ontwikkeling en je programma. 

Hoe kan ik deelnemen aan het KNZB+ programma?

Wil je deelnemen aan het programma? 

Voor het komende seizoen doorlopen sporters de volgende stappen: 

Voordracht door je coach (uiterlijk 15 september 2023)

Deelname aan de trainingen tijdens intro periode (op uitnodiging KNZB)

De selectieprocedure van 2023-2024 start met een voordracht door de verenigingscoach.

Op basis van de voordrachten nodigen we sporters wel of niet uit voor de intro periode.

Voor paralympische zwemmers is een voordracht niet nodig. Deze zwemmers worden door de Talentcoach para zwemmen geselecteerd en ontvangen een uitnodiging voor een deel van de KNZB+ activiteiten.

1. Voordracht
De coach doet de voordracht via het online voordrachtsformulier. De zwemmer en zijn/haar ouders ontvangen een bevestiging van de voordracht per mail.

De voordracht wordt doorgestuurd naar de KNZB+ coach van de regio. De coach kan telefonisch een mondelinge toelichting geven op de voordracht. Hiervoor kan de coach de KNZB+ coach benaderen.

2. NJK test (niet van toepassing in 2023)
Om kans te maken op selectie voor het KNZB+ programma dient de zwemmer deel te nemen aan de testen die de KNZB en het Innolab tijdens de NJJK van juni in Eindhoven organiseren.
Klik onderaan deze pagina voor meer informatie over de testdagen.

NB. Als de zwemmer niet start op de NJK, hoeft hij/zij niet speciaal naar Eindhoven te komen voor het testmoment.

3. KNZB+ intro-periode
Op basis van de voordracht, tijdenontwikkeling, ambitie, huidige trainingsintensiteit en persoonlijke ontwikkeling beoordeelt de KNZB+ coach of de zwemmer wel of niet wordt uitgenodigd voor de KNZB+ introperiode in het OC. De sporter, ouders en trainer ontvangen uiterlijk begin oktober de uitnodiging of bericht van afwijzing voor de intro-periode. 

Na de intro-periode (januari 2024) maakt de KNZB de definitieve selectie per regio bekend.

Leeftijdscategorieën

Deelname aan het KNZB+ programma staat in het seizoen 2022-2023 open voor ambitieuze zwemmers uit de jaargangen 2008, 2009, 2010 en 2011.

Selectieprocedure seizoen 2023-2024

Wat nemen we mee in de selectie voor deelname aan de KNZB+ intro-periode:

 1. Voordracht door jouw eigen coach (vóór 15 september 2023);
 2. Deelname aan het NJK testmoment (vervallen in 2023);
 3. Tijdenontwikkeling;
 4. Ambitie;
 5. Persoonlijke ontwikkeling;
 6. Huidige trainingsintensiteit.

Op basis van deze elementen nodigt de KNZB sporters uit voor de intro-periode bij het OC in de regio. Hierbij hanteren we geen vaste aantallen per jaargang. We behouden ons ook het recht voor om hooggeplaatste sporters niet uit te nodigen en eventueel lager geplaatste sporters wel op te nemen in de uitnodiging. Voor de intro-periode selecteren we maximaal 150 sporters (30 per OC).

De sporter, ouders en trainer ontvangen uiterlijk begin september de uitnodiging of bericht van afwijzing voor de intro periode. De trainingen tijdens de intro periode worden voor kleine groepjes zwemmers per OC locatie gepland. De exacte invulling is afhankelijk van de mogelijkheden op de OC locatie.

Op basis van de intro training wordt per regio de definitieve KNZB+ selectie samengesteld en ontvang je de uitnodiging voor de diverse trainingen en activiteiten. Er zijn maximaal 120 plaatsen voor het programma.

We verwachten dat geselecteerde zwemmers aan alle trainingen & activiteiten deelnemen. Om de ontwikkeling te volgen is het voor KNZB+ zwemmers ook verplicht om twee keer per seizoen deel te nemen aan de testen die tijdens de NJK korte- en langebaan plaatsvinden. 

Bij blessures neem je altijd contact op met de OC talentcoach om afspraken over de aanwezigheid te maken.  Bij afwezigheid zonder overleg en geldige reden vervalt deelname aan het KNZB+ programma.

Contactgegevens Talentcoaches

De KNZB+ coach is de adviseur voor jou en je coach. Jij kan contact met hem of haar opnemen om te praten over je ontwikkeling en je programma. De KNZB+ coach kan ook jou contacten. Misschien kan de KNZB+ coach je adviseren om zaken anders of nog beter aan te pakken. Wellicht adviseert de KNZB+ coach jou om wekelijks bij een andere vereniging of bij het OC te gaan trainen. Alles is er op gericht jouw ontwikkeling positief te stimuleren.

Clubcoaches kunnen contact opnemen met de KNZB+ coach / OC talentcoach om advies te vragen over de coaching van sporters met potentie. 

Regio Noord – OC Drachten:  Henri Koek
Regio Mid-West – OC Amsterdam:  Job van Duijnhoven
Regio West – OC Den Haag:  Pim van Hedel
Regio West – OC Rotterdam:  Harm Rozenga
Regio Zuid – OC Eindhoven:  Daan Pex
Regio Oost – OC Hengelo: Geen coach

Het OC Hengelo krijgt een andere opzet in seizoen 2023-2024. Voordragen voor KNZB+ is wel mogelijk. Er volgt later informatie over de wijze waarop KNZB+ in Hengelo wordt ingevuld.

Paralympisch - Amersfoort:  Saskia de Jonge
KNZB Pathway manager talentontwikkeling:  Annemieke Beute

Uitgenodigde sporters KNZB+ programma 2023-2024

Op basis van de voordrachten, tijdontwikkeling, wedstrijdresultaten, Rudolph punten zijn sporters voor de KNZB+ intro periode uitgenodigd.  Alle sporters hebben hierover persoonlijk bericht per email gehad. Ook de clubtrainers hebben bericht ontvangen over de sporters die uitgenodigd zijn. Vragen? Neem contact op met  Annemieke Beute, pathway manager talentontwikkeling KNZB.

KNZB+ & Para-zwemmen

Het KNZB+ programma Para-zwemmen bestaat uit deelname aan trainingen in Amersfoort

De talentcoach Para-zwemmen draagt sporters voor op basis van deelname aan de NJK, juniorenselectie en/of JCF selectie. Deze sporters ontvangen (indien van toepassing) een uitnodiging voor de KNZB+ activiteiten via de pathway manager talentontwikkeling. 

Talentstatussen & talentprofiel

Wat is een talentstatus?

De KNZB hanteert samen met NOC*NSF criteria voor het aanmerken van talentvolle sporters. Hiervoor worden zogenaamde talentprofielen gebruikt die in samenwerking met NOC*NSF opgesteld zijn. Sporters die voldoen aan de criteria ontvangen voor de duur van het seizoen (ingangsdatum 1 september - einddatum 31 augustus) een talentstatus. 

Er zijn 3 soorten talentstatussen voor zwemmers:
Belofte (B)
Nationaal Talent (NT)
Internationaal Talent (IT)

Er zijn twee topsportstatussen:
Selectie status
A-status

Topsportstatussen worden centraal verstrekt op basis van toekenningen van NOC*NSF en zijn gelimiteerd in aantal. Deze kan je als individuele zwemmer niet aanvragen.

Om het niveau van de sporter te beoordelen wordt in het talentprofiel gebruik gemaakt van de zogenaamde MSS tabel (MeerjarenSelectieSysteem). 

Hoe krijg ik de beschikking over een talentstatus?

Talentstatussen worden niet automatisch verstrekt en verlopen aan het einde van het seizoen per 31 augustus. Voldoe je aan de criteria uit het talentprofiel en wil je een status aanvragen, dan maak je gebruik van het aanvraagformulier.

Sporters in club programma: Sporters die voldoen aan de gestelde criteria en niet hebben deelgenomen aan een eindtoernooi en niet zijn opgenomen in een OC of HPC/ZA kunnen een aanvraag doen voor een talentstatus door het aanvraagformulier in te vullen.

Sporters die hebben deelgenomen aan een eindtoernooi zoals EYOF, EJK, EJK open water, Jeugd Olympische Spelen, Europese Spelen, EK zwemmen (korte baan & lange baan), WK zwemmen (korte baan & lange baan) of Olympische Spelen kunnen na plaatsing een status als internationaal talent (IT) aanvragen voor het volgende seizoen. De talentstatus voor het lopende seizoen wordt op basis van de criteria uit het talentprofiel vastgesteld.

Sporters in KNZB programma (OC, Nationale selectie, ZwemAcademie): sporters die voldoen aan de gestelde criteria uit het talentprofiel, komen in aanmerking voor een talentstatus. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Sporters die stage lopen in een KNZB programma kunnen voor de duur van de stage een status aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.

Uitzondering: Alle sporters die zwemmen in een KNZB High Performance Centrum & ZwemAcademie (HPC/ZA), en al eerder een status hebben gehad en beschikken over een selectiestatus of A-status vragen geen talentstatus aan. Verstrekking van de topsportstatus gaat automatisch.

Aanvragen 2023-2024: Vanaf heden kunnen aanvragen voor 2023-2024 worden ingediend. Aanvragen die vóór 15 juli 2023 zijn ingediend, worden vóór 22 augustus 2023 beoordeeld en verwerkt in het registratiesysteem van NOC*NSF. Voor aanvragen die na deze datum binnenkomen kunnen we niet garanderen dat deze voor aanvang van het schooljaar zijn afgehandeld. Deze worden vanaf de maand september beoordeeld

Wat kan ik met een status?

Sporters met een status komen in aanmerking voor ondersteuning van het Olympisch netwerk. Bij het Olympische netwerk zijn regionale organisaties aangesloten die talentvolle sporters kunnen ondersteunen in hun sportbeoefening. In de regel wordt een sporter bij een eerste statustoekenning door het betreffende (regionale) Olympisch netwerk uitgenodigd voor een intakegesprek.

In veel gevallen betekent het ook dat sporters met een status op hun onderwijsinstelling in aanmerking kunnen komen voor aanpassingen in het lesrooster. 

Voor sporters in de basisschoolleeftijd wordt geen talentstatus afgegeven.

Ik voldoe niet aan de criteria. Wat nu?

Sporters die niet voldoen aan de gestelde criteria maar toch in aanmerking willen komen voor een belofte, NT of IT status kunnen eveneens het online aanvraagformulier invullen.

De pathway manager talentontwikkeling toetst de aanvraag en besluit of er kan worden overgegaan tot een toewijzing van een tijdelijke toekenning. Hierbij wordt gekeken naar het niveau van de tijden op basis van het MSS, de ambitie en het programma van de sporter. Deze tijdelijke toekenning kan dan een springplank vormen om extra training mogelijk te maken en naar het vereiste niveau door te groeien.

Bij toewijzing van de aanvraag wordt een tijdelijke status afgegeven voor een vastgestelde periode. Na deze periode moet worden voldaan aan de gestelde criteria om in aanmerking te komen voor een status. Indien de sporter niet voldoet aan de gestelde criteria, komt de tijdelijke toekenning te vervallen. De sporter kan opnieuw een statusaanvraag doen zodra er wel aan de reguliere gestelde criteria wordt voldoen.

Let op: Een tijdelijke toekenning wordt maximaal één maal per sporter verstrekt.

Talentprofiel & meerjaren selectiesysteem

In het KNZB talentprofiel Zwemmen & Open water zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een status op een rijtje gezet. Klik hier om het talentprofiel te bekijken.

Om na te gaan of jouw tijden aan het gevraagde niveau voldoen, kan je de tijdentabel van het meerjarenselectiesysteem bekijken. Deze vind je hier onder:

Meerjarenselectiesysteem jongens/heren
Meerjarenselectiesysteem meisjes/dames

Waar kan ik bij vragen terecht?

Voor vragen over talentstatussen kun je contact opnemen via topsport@knzb.nl.

Meerjaren Selectie Systeem

Wat is het Meerjaren Selectie Systeem?

Het Meerjaren Selectiesysteem (MSS) is per januari 2017 geactualiseerd. Het merendeel van het systeem blijft onveranderd tot en met juli 2020. De KNZB behoudt zich alleen het recht voor jaarlijks het A-niveau en A+-niveau aan te passen aan de actuele ontwikkelingen in het internationale topzwemmen.

Om deel te kunnen nemen aan Nationale kampioenschappen moet voldaan worden aan een bepaald MSS-niveau. Het vereiste MSS-niveau voor de diverse NK’s en de daarbij behorende limiettijd per leeftijdsgroep is in het MSS-bestand rood gemarkeerd. In de bepalingen van iedere SwimCup wordt vastgesteld welk niveau vereist is voor deelname.

Tot slot dient het MSS ook voor de toekenning van Talentstatussen.

2017 - 2020 (update per 30 juni 2017)

Meerjaren Selectie Systeem 2017 - 2020 jongens/heren
Meerjaren Selectie Systeem 2017 - 2020 meisjes/dames
* update 30.07.2019, n.a.v. aanpassingen in de leeftijdstabellen per 1 september 2019.

Opleidingscentrum zwemmen

Wat is het opleidingscentrum zwemmen?

Het opleidingscentrum (OC) zwemmen organiseert en verzorgt de opleiding van groepen met talentvolle en ambitieuze junioren en jeugd zwemmers die in groepsverband trainen onder leiding van een fulltime, deskundige en professionele coach.

Sporters in het OC blijven lid van de eigen vereniging. Er is gelegenheid om 1 of meerdere keren per week bij de club te trainen. Hierover maakt de sporters afspraken in samenspraak met de clubcoach en de OC coach. Vaak start de sporter in eerste instantie met een parttime programma in het OC, wat dan later wordt uitgebouwd naar een fulltime trainingsprogramma.

Op welke locaties zijn de opleidingscentra?

De OC's zijn op zes locaties, verspreid over Nederland.

 • Regio Noord - Drachten, Zwembad De Welle
 • Regio Oost - Hengelo, Twentebad
 • Regio Midwest - Amsterdam ism met De Dolfijn, Sloterparkbad
 • Regio West - Den Haag ism Blue Marlins, Hofbad
 • Regio West - Rotterdam ism Blue Marlins, Zwemcentrum Rotterdam
 • Regio Zuid - Eindhoven ism PSV, Pieter van den Hoogenband zwemstadion
Hoe kan ik mij aanmelden?

Sporters die graag meer willen weten over de mogelijkheden om deel te nemen aan het programma van het OC, kunnen contact opnemen met de OC coach van de locatie van hun voorkeur.

De coaches gaan graag met jou in gesprek over jouw ambities en potentie en zullen op basis daarvan beoordelen of het OC programma hierbij aansluit.

Sporters en coaches die graag meer willen weten over de mogelijkheden om deel te nemen aan het programma van het OC, kunnen contact opnemen de OC coach van de locatie van hun voorkeur. In het aanmeldingsproces zorgt de OC coach altijd voor afstemming met de clubcoach. We raden sporters aan om de interesse in het OC vooraf met de clubcoach te bespreken.

ZwemAcademie

Wat is de ZwemAcademie?

De ZwemAcademie is het KNZB opleidingsprogramma voor zwemmers die de potentie hebben binnen vier jaar de mondiale top te behalen. Deze zwemmers trainen binnen de ZwemAcademie in een fulltime programma onder leiding van een fulltime, deskundige en professionele coach.

Op welke locaties zijn de ZwemAcademies?

De ZwemAcademies zijn op de volgende twee locaties:

 • Amsterdam - Sloterparkbad
 • Eindhoven - Pieter van den Hoogenband Zwemstadion
Hoe is de begeleiding?

Sporters in de ZwemAcademie worden begeleid door een fulltime KNZB coach.

Daarnaast is er via het TeamNL centrum begeleiding beschikbaar zoals o.a. fysiotherapie, land- & krachttraining, lifestylecoaching.

In samenwerking met het TeamNL centrum is er woongelegenheid op de campus en worden het onderwijsprogramma en het trainingsprogramma op elkaar afgestemd. 

Hoe kan ik mij aanmelden?

Het programma van de ZwemAcademie is toegankelijk voor sporters vanaf senioren 1 met de ambitie en potentie tot de mondiale top te behoren. 

Sporters die graag meer willen weten over de mogelijkheden om deel te nemen aan het programma van de ZwemAcademie kunnen contact opnemen met de pathway manager talentontwikkeling, Annemieke Beute. 

De aanmelding voor seizoen 2024-2025 is gestart.
Heb jij de ambitie, potentie, competenties en het niveau om volgend seizoen te starten in de ZwemAcademie. Op 27 november 20.00u vindt de online voorlichting over de ZwemAcademie plaats. Zwemmers deel willen nemen aan de online voorlichting kunnen een bericht sturen naar topsport@knzb.nl met in ieder geval vermelding van je naam, vereniging en geboortejaar. Daarna ontvang je de link naar het intakeformulier en informatie over voorlichting en de introductie periode.

Voor wie is de ZwemAcademie?

Het programma van de ZwemAcademie is toegankelijk voor sporters vanaf senioren 1 met de ambitie en potentie om binnen 4 jaar tot de mondiale top te behoren. 

In seizoen 2024-2025 betreft het sporters in de jaargangen:

o 2007 e.o. (dames)
o 2007 e.o. (heren)

Jaarlijks is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Onder andere op basis van tijdenontwikkeling en huidig niveau, ambitie, potentie voor de mondiale top, trainingsintensiteit, belastbaarheid, aanwezige competenties, technische en tactische ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling worden sporters geselecteerd voor de ZwemAcademie. Er wordt gekeken naar de totale ontwikkeling als persoon én als sporter. Daardoor kan het zo zijn dat iemand die lager op ranglijsten staat, toch de voorkeur krijgt boven een sporter die lager op de ranglijst staat.

Hoe ziet de introductieperiode er uit?

De introductieperiode bestaat (onder voorbehoud) uit een aantal onderdelen:

 • Online voorlichting over de Zwemacademie ism het TeamNL centrum Zuid & Amsterdam (27 november 2023, 20.00u)
 • Invullen van het intakeformulier
 • Deelname Rotterdam Qualification Meet (RQM)
 • Feedback/input van clubcoach
 • Persoonlijk gesprek met één van de coaches Zwemacademie
 • Analyse wedstrijdresultaten (langebaan) op basis van een internationale benchmark
 • Stagetrainingen bij de Zwemacademie in Amsterdam én Eindhoven
 • Open Dag voor sporters en ouders op de TeamNL Campus tijdens de intensieve stageperiode.
 • Gesprek met expert topsportleefstijl van het TeamNL centrum
 • Deelname Eindhoven Qualification Meet April 2024
Is de ZwemAcademie ook toegankelijk voor buitenlandse sporters?

Het programma van de ZwemAcademie is toegankelijk voor zwemmers met de Nederlandse nationaliteit. Het maakt niet uit of je op dit moment in Nederland of in het buitenland traint.

Bij plaatsing ga je wel in Amsterdam of Eindhoven wonen. 

Testdagen voor NJK-deelnemers

Met het oog op de toekomst wil de KNZB de opleiding van haar jeugd optimaliseren. Dit houdt onder andere in dat zij zeker van wil zijn dat talentvolle zwemmers ook daadwerkelijk ontdekt en herkent worden. Om inzicht te krijgen in het ontwikkelingstraject van de Nederlandse zwemjeugd worden metingen georganiseerd waarbij zwemmers/zwemsters over langere tijd worden gevolgd.

De zwemmers/zwemsters die voor de metingen in aanmerking komen zijn zwemmers/zwemsters die zijn opgenomen in de KNZB+ en OC selecties en zwemmers/zwemsters die deelnemen aan de NJK.

Wij hopen dat veel junioren zwemmers mee willen doen aan deze testdagen en het daaropvolgende wetenschappelijke onderzoek, omdat de gegevens van deze testmomenten van betekenis kunnen zijn voor de ontwikkeling van het zwemmen.

Veelgestelde vragen testdagen voor NJK-deelnemers

Testdagen tijdens de NJK

Tijdens de NJK worden testdagen georganiseerd waarbij deelnemers aan de NJK in aanmerking komen om te worden gemeten op verschillende fysieke en mentale vaardigheden. Alle zwemmers die geplaatst zijn voor de NJK krijgen via het zwemsecretariaat van de vereniging een uitnodiging om deel te nemen. Via deze link kunnen zij zich aanmelden voor de testdagen.

Het is ook mogelijk om als vereniging een tijdslot te reserveren. Verenigingen die als groep willen deelnemen aan de test, kunnen dit aanvragen door contact op te nemen met Lars van Rengs.

Junioren zwemmers die hebben deelgenomen aan de eerdere testdagen tijdens de NJK, zien we heel graag weer terug om weer deel te nemen!

Deelname aan de test is een voorwaarde om deel uit te maken van het KNZB+ programma.

De gang van zaken tijden de testdagen

Tijdens de testdagen worden een aantal testen uitgevoerd. Een deel van de testen vindt plaats in het warming-up bad (+/- 10 minuten). Lichaamsmaten zoals lengte, gewicht en zithoogte zullen worden opgemeten en daarnaast zal de zwemsnelheid over een 25m sprint en de spronghoogte van de deelnemer worden bepaald. Het andere deel van de testen bestaat uit een vragenlijst over het zwemmen en een vragenlijst over bepaalde mentale vaardigheden. Deze testen kunnen vooraf online thuis worden ingevuld (+/- 20 minuten).

Belasting

De deelnemers zullen geen zwaardere fysieke of mentale belasting ondergaan dan tijdens trainingen of wedstrijden. Daarom is het goed mogelijk om gedurende het NJK weekend op een geschikt moment even tijd vrij te maken om deel te nemen aan het onderzoek. Deelnemers ontvangen na hun aanmelding een link waarmee zij een tijdslot kunnen reserveren om te worden gemeten.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Gegevens worden vertrouwelijk, maar niet anoniem verwerkt. Dit betekent dat de testgegevens tot de persoon herleidbaar zijn. De testgegevens zijn niet openbaar, maar alleen inzichtelijk voor personen die te maken hebben met talentherkenning en -ontwikkeling in het zwemmen van de direct betrokken partijen (KNZB en InnoSportLab de Tongelreep). De resultaten worden teruggekoppeld aan de KNZB waarbij de identiteit van de deelnemer te achterhalen is. De resultaten zullen niet worden gebruikt voor selectie doeleinden. Na afloop van het toernooi ontvangt iedere zwemmer een persoonlijke rapportage met zijn/haar meetresultaten.

Wetenschappelijk onderzoek naar de testgegevens van de testdagen

De KNZB wil het wedstrijdzwemmen in Nederland naar een hoger niveau brengen. Door testgegevens van de testdagen te delen kunnen onderzoeken worden gedaan en kan nieuwe kennis worden verkregen. Daarom zal bij aanmelding worden gevraagd of de deelnemer en ouders van de deelnemer (voor deelnemers onder de 16 jaar) bereid is/zijn om testgegevens te delen met onderzoekers (in opleiding) van het Centrum van Bewegingswetenschappen van Rijksuniversiteit Groningen, zodat zij onderzoek kunnen uitvoeren. Meer informatie over het wetenschappelijke onderzoek kan worden gelezen bij aanmelding voor de testdagen of kan worden opgevraagd bij Lars van Rengs.

Vrijwilligheid van deelname

Iedereen is geheel vrij om te besluiten deel te nemen aan de testdagen / het wetenschappelijke onderzoek. Verder heeft een deelnemer altijd het recht om zonder opgave van redenen af te zien van verdere deelname aan de testdagen / het wetenschappelijke onderzoek.

NK testdagen

Naast de NJK testdagen worden ook tijdens de NK metingen georganiseerd in het kader van talentherkenning en -ontwikkeling. De gang van zaken rondom deze testdagen is exact hetzelfde als bij de NJK testdagen. Zwemmers die eerder hebben deelgenomen aan de testdagen tijdens de NJK of NK, zien we heel graag weer terug om weer deel te nemen! Zwemmers (≤23 jaar) kunnen zich aanmelden voor de NK testdagen via deze link. Ook voor de NK testdagen geldt dat iedere zwemmer in de weken na de testdagen een persoonlijke rapportage ontvangt met zijn/haar meetresultaten.

Vragen?

Mochten er nog vragen zijn dan kan altijd contact opgenomen worden via de mail met Lars van Rengs of telefoon 06-25434054. Kijk voor meer informatie op de site van InnoSportLab de Tongelreep.