• Opleidingen

Toetsingscommissie

16 februari 2023

Presentation g3fff1d696 1280

Bezwaar indienen tegen de uitslag van een PvB beoordeling of heb je een andere klacht?

Ben je het als cursist niet eens met de uitslag van de PvB beoordeling of wil je een klacht indienen met betrekking tot het proces van de beoordeling, dan kan je daarvoor terecht bij de KNZB toetsingscommissie. In artikel 7 van het Toetsreglement Sport is te lezen op welke manier bezwaar gemaakt kan worden.

De toetsingscommissie bestaat uit: de projectleider en twee medewerkers van de afdeling Sport. De toetsingscommissie is verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Opstellen van toetsdocumenten
  • Aanwijzen van PvB-beoordelaars
  • Verlenen van vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificatie
  • Treffen van maatregelen met betrekking tot het afnemen van de PvB
  • Treffen van maatregelen met betrekking tot beoordeling en uitslag van de PvB
  • Evalueren van proces en inhoud van de PvB
  • Nemen van een beslissing in geval van klachten van cursisten, ondernemers, opleiders en beoordelaars.
  • Nemen van een beslissing in omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet.

Contact opnemen met de KNZB toetsingscommissie kan door een mail te sturen naar: opleidingen@knzb.nl.

Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing
Ben je het oneens met de beslissing op jouw bezwaar die de KNZB toetsingscommissie heeft genomen dan kan je in beroep gaan bij de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCBT). De CCBT behandelt beroepsprocedures. Zie artikel 8 van het toetsreglement Sport.

Bij de behandeling van een beroepsprocedure kunnen kosten worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onkostenvergoeding en de inzet van secretariële ondersteuning.

Neem contact op met de CCBT voor verdere informatie (ook aangaande de kosten zoals boven genoemd), door een mail te sturen naar: centralecommissievanberoepvoortoetsing@nocnsf.nl.