• Jong Bestuur

TRB-RES geeft met jeugdraad de jeugd een stem

13 februari 2023

Jeugdraad

TRB-RES hecht grote waarde aan ledenparticipatie. Van jong tot oud. Daarvoor heeft de Tilburgse vereniging een jeugdraad opgezet. Een aanrader voor elke vereniging.

Emanuel van der Ven is sinds dit seizoen voorzitter van TRB-RES. Na het opzetten van heldere focuspunten en duidelijkheid in verantwoordelijkheden en structuur, is er een verandering zichtbaar binnen de vereniging. “Als nieuw bestuur hebben we de organisatie behoorlijk opgeschud met een duidelijkere structuur en meer verbinding tussen het dagelijks bestuur en de verschillende afdelingen en werkcommissies. Er waren wel commissies, maar het was niet bij iedereen duidelijk wat ze precies deden en hoe het draagvlak binnen de vereniging was.”

Een bijzondere schakel is de jeugdraad. “Zo geven we ook de jeugd een belangrijke stem. Zij zijn de oren en ogen van een groot deel van onze leden. We zitten één keer per maand met de groep aan tafel. Dat zijn waardevolle gesprekken waar ook concrete zaken uitkomen.”

Afdelingsoverstijgend
De jeugdraad bestaat nu uit vijf jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Dat is nu nog een mix van waterpoloërs en wedstrijdzwemmers en binnenkort sluiten ook leden van de onderwaterafdeling aan. De jeugdraad wordt begeleid door een volwassene als een soort mentor. Een van de leden van de jeugdraad is Freek Gabriëls. De 15-jarige wedstrijdzwemmer vindt het een mooie manier om iets te doen voor de club. “Ik wil TRB-RES leuker en vooral beter maken. Daar dragen wij nu aan bij door afdelingsoverstijgende activiteiten te organiseren waar iedereen blij van wordt. Zo zijn we nu druk bezig met de voorbereiding van een fun-event voor alle jeugdleden van onze vereniging. Dat zorgt voor een mooie onderlinge verbinding.”

Ook Van der Ven geniet van zo’n initiatief. “Je maakt een vereniging weer een vereniging zoals dat is bedoeld. Voor en door elkaar. Op deze manier behoud je ook je leden. Als je je jeugd al vroeg betrokken maakt, zullen ze op een latere leeftijd langer bij de club blijven. Daarnaast weet de jeugd ook het beste wat zij zelf leuk vindt. Dus als je de jeugd iets laat organiseren, weet je ook dat de jeugd het zelf leuk vindt.”

Tevreden leden zijn belangrijk, maar het levert meer op. “Sommige activiteiten brengen geld in het laatje dat we weer investeren in materialen en kader. Een van de doelen van de jeugdraad is om jeugdleden te enthousiasmeren voor het trainersvak. Wij bieden jeugdleden de mogelijkheid om vaste trainers te ondersteunen. De jeugdraad is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor die werving.”

Leuk en leerzaam
“Het is niet alleen leuk, maar ook erg leerzaam”, vult Gabriëls aan. “Je leert een organisatie kennen. Op school heb ik het vak Onderzoek en Ontwerpen waar je problemen leert oplossen voor bedrijven. Deelnemen aan de jeugdraad heeft veel raakvlakken.”

Waar de jeugdraad zich tot nu toe vooral toelegt op het organiseren van activiteiten, zal zij in de toekomst ook veel meer betrokken worden bij bestuurlijke en beleidsvraagstukken. “De jeugdraad in de huidige vorm bestaat nu ongeveer een jaar”, zegt Van der Ven. Ik vind dat er al veel vooruitgang is geboekt. De jeugdraad werkt nu goed aan haar bekendheid, zowel in- als extern. Op termijn zal hun rol alleen maar groter worden.”