• Veilige Sportomgeving
 • Code blauw
 • VOG

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

23 februari 2023

Wat is een VOG en hoe vraag ik deze aan?

Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat een (justitieel) verleden van de aanvrager geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Simpel gezegd een bewijs van goed gedrag. Bij het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Tijdens de ALV in 2020 hebben de leden ingestemd met het VOG beleid inclusief een geldigheid van 3 jaar. Sinds 1 september 2020 is een VOG daarom verplicht voor alle functionarissen (bestuur, official, trainer/coach, commissielid) van de vereniging. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt gekeken of er strafbare feiten bekend zijn die een risico vormen voor de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Wanneer dit niet het geval is en er geen strafblad is, wordt een VOG verstrekt.

De VOG is gratis als het digitaal wordt aangevraagd bij Justis, mits de vereniging aan een paar voorwaarden voldoet.

 1. Een bestuurslid gaat naar deze pagina en meld de vereniging aan. Om in aanmerking te komen voor de Regeling Gratis VOG moet de vereniging een preventie- en integriteitsbeleid hebben. Het beleid moet aan minimaal 2+ van de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Gedragscode
  2. Aannamebeleid
  3. Vertrouwenspersoon

   Vanaf het moment van aanvragen kan het 8 weken duren voordat de aanvraag wordt goedgekeurd.
 2. Na ontvangst van goedkeuring dat de vereniging gebruik mag maken van de regeling vraag je e-herkenning aan, dit is een online identiteit en vergelijkbaar met DigiD. E-herkenning kan bij diverse aanbieders worden aangeschaft. De KNZB adviseert E-herkenning niveau 3. Deze is voor alle overheidsdiensten te gebruiken.
 3. Zet per functionaris een VOG klaar in Justis met het juiste screeningsprofiel.
 4. De functionaris logt in met DigiD, rond de aanvraag af en geeft akkoord. De screening wordt nu uitgevoerd en binnen een paar dagen wordt per post de VOG naar de functionaris gestuurd.
 5. De functionaris overhandigt de VOG aan de vereniging. De vereniging controleert of de VOG echt is en registreert in Sportlink dat de functionaris een VOG heeft.

Registreren in Sportlink
Wij adviseren verenigingen de VOG van elke vrijwilliger te registreren te registeren in de ledenadministratie in Sportlink. Via het tabblad diploma’s en passen kun je de VOG vastleggen en de afgiftedatum en vervaldatum vermelden. In het opmerkingenveld kun je noteren wanneer en door wie de VOG is gecontroleerd.

Valse VOG's
Helaas is gebleken dat er inmiddels ook valse VOG’s in omloop zijn. Daar willen we bestuurders alert op maken. Zorg ervoor dat de VOG altijd wordt gecontroleerd. Niet via de digitale weg, maar controle van het originele papieren document. Er zijn een aantal kenmerken waaraan je een echte VOG kunt herkennen.

 • Het papier is voorzien van een raster en het blauwe Rijkslogo.
 • Het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.
 • Onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in het papier en een beeldmerk rechtsonder op.
 • Onder een UV-lamp licht een rechthoek op om het blauwe N-nummer in de rechterbovenhoek.
 • In het papier is een hologram zichtbaar.

Documenten voor verenigingen

Om binnen jouw vereniging het belang van de VOG onder de aandacht te brengen, hebben wij hieronder enkele documenten klaar gezet. Deze kun je gebruiken in de communicatie van jouw vereniging.

Advies of hulp nodig?
Bestuurders of andere belangstellenden kunnen zich bij de KNZB laten informeren over de procedures rondom de VOG. Ook kunnen zij een beroep doen op ondersteuning bij het opzetten en implementeren van preventief beleid m.b.t. grensoverschrijdend gedrag, zodat ze voor deze regeling in aanmerking kunnen (blijven) komen.

Zowel de KNZB als NOC*NSF heeft hiervoor diverse ondersteuningsmogelijkheden, variërend van een informatiebijeenkomst tot een begeleidingstraject van enkele dagdelen.

Veelgestelde vragen VOG

Waarom moet er een VOG worden aangevraagd?

Het hebben van een VOG is een essentieel onderdeel in het preventieve beleid tegen grensoverschrijdend gedrag. Met het bezit van een VOG geef je een signaal van sociale veiligheid af. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, coaches, officials en bestuurders. Daarbij vermindert het de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met minderjarigen/kwetsbare personen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. De VOG wordt aangevraagd om sporters vanuit een machtsverhouding (hoe minimaal ook) te beschermen.

Wie moet er in het bezit zijn van een VOG?

De Regeling Gratis VOG is bedoeld voor alle functionarissen die in contact staan met minderjarigen en/of hulpbehoevende personen. Zij komen vanwege hun type werk vooral in contact met kinderen, mensen met een beperking of waarbij sprake is van ongelijke machtsverhoudingen. Denk hierbij aan trainers, coaches, officials, teambegeleiders en andere nauw betrokken vrijwilligers zoals ouders die meegaan op kamp. Ook moeten bestuursleden vanuit hun voorbeeldfunctie een VOG hebben.

Een VOG is bijvoorbeeld niet verplicht voor barmedewerkers. Het is natuurlijk wel mogelijk een VOG voor deze doelgroep aan te vragen. Vrijwilligers die actief zijn in bijvoorbeeld de sponsorcommissie, ledenadministratie of onderhoud hebben een ander screeningsprofiel nodig. Bekijk het antwoord onder de vraag: Hoe weet ik welk screeningsprofiel ik moet kiezen per functie? om het juiste screeningsprofiel te kiezen.

Is een VOG verplicht?

Ja, alle functionarissen binnen de vereniging die in contact staan met minderjarigen en/of hulpbehoevende personen dienen over een geldige VOG te bezitten.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNZB op 2 juli 2020 heeft de vergadering ingestemd met een reglementswijzigingvoorstel waarmee vanaf 1 september 2020 alle functionarissen (bestuur, official, trainer/coach, commissielid) die in contact staan met minderjarigen en/of hulpbehoevende personen verplicht een VOG (max. 3 jaar oud) geregistreerd moeten hebben in de ledenadministratie in Sportlink.

Zijn er kosten verbonden aan de VOG?

De VOG is gratis als het digitaal wordt aangevraagd bij Justis, én

 • de vereniging gedragsregels hanteert en/of;
 • een vertrouwenscontactpersoon aanstelt en/of;
 • en aannamebeleid formuleert.

Aan twee van de drie genoemde opties moet worden voldaan.

Voor de VOG-aanvraag is minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig, dit is een online identiteit en vergelijkbaar met DigiD. Mocht de vereniging dit nog niet hebben dan kan dit bij diverse aanbieders worden aangeschaft.

Hoe vraag je een VOG aan?

Bekijk bovenstaande video of volg onderstaande stappen:

Een bestuurslid gaat naar deze pagina en meld de vereniging aan. Om in aanmerking te komen voor de Regeling Gratis VOG moet de vereniging een preventie- en integriteitsbeleid hebben. Het beleid moet aan minimaal 2 van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Gedragscode
 • Aannamebeleid
 • Vertrouwenspersoon

Vanaf het moment van aanvragen kan het 8 weken duren voordat de aanvraag wordt goedgekeurd.

Na ontvangst van goedkeuring dat de vereniging gebruik mag maken van de regeling vraag je eHerkenning aan, dit is een online identiteit en vergelijkbaar met DigiD. eHerkenning kan bij diverse aanbieders worden aangeschaft. eHerkenning dient minimaal niveau 2+ te zijn. De KNZB adviseert eHerkenning niveau 3. Deze is voor alle overheidsdiensten te gebruiken.

Zet per functionaris een VOG klaar in Justis met het juiste screeningsprofiel.

De functionaris logt in met DigiD, rond de aanvraag af en geeft akkoord. De screening wordt nu uitgevoerd en binnen een paar dagen wordt per post de VOG naar de functionaris gestuurd.

De functionaris overhandigt de VOG aan de vereniging. De vereniging controleert of de VOG echt is en registreert in Sportlink dat de functionaris een VOG heeft. Bekijk deze video of volg onderstaande stappen.

De functionaris heeft geen bevestiging ontvangen over de aanvraag van de VOG. Hoe weet ik of de aanvraag is voltooid?

Het kan voorkomen dat de bevestiging van de aanvraag in je SPAM-inbox belandt. Wijs de functionaris hier op om het proces soepel te laten verlopen.

Wie beoordeelt de aanvraag van een VOG?

Het COVOG (Centrum Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring, ontvangt de functionaris de VOG per post.

Wat houdt de Regeling Gratis VOG in?

De Regeling Gratis VOG is een samenwerking tussen de koepelorganisaties van vrijwilligersorganisaties van de sport, bij de kerken en overige vrijwilligersorganisaties, het CIBG en Justis. Indien de aanvrager voldoet aan de regels, is dankzij de Regeling Gratis VOG het aanvragen van VOG’s voor functionarissen kosteloos, mits zij al in het bezit zijn van eHerkenning.

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan de Regeling Gratis VOG?

Jouw organisatie heeft vrijwilligers/trainers/begeleiders (functionarissen) die werken met kwetsbare personen. Dit behelst werkzaamheden die enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.

 1. Jouw organisatie hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Bij voorkeur laat je in jullie beleid zien hoe je functionarissen informeert over jullie beleid. Zorg ervoor dat je bij aanmelding jullie beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het beleid op jullie website.
 2. Je moet voor jouw functionarissen niet vanuit andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen.
 3. Jouw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 4. Jouw organisatie moet eHerkenning hebben om, als je bent toegelaten tot de Regeling, gratis VOG’s klaar te kunnen zetten voor jouw functionarissen.
Wat kan ik doen als ik zelf mijn VOG wil aanvragen?

Via de Regeling Gratis VOG kan alleen de vereniging de aanvraag indienen. Wanneer een functionaris dit zelf wil regelen kost dit geld en doe je het op de onderstaande manier.

Jouw zwemvereniging geeft meestal aan hoe je de VOG kunt aanvragen en of dit digitaal of schriftelijk is. Overleg met jouw zwemvereniging als je de VOG liever schriftelijk wil aanvragen in plaats van digitaal of andersom.

Wil je de VOG-aanvraag digitaal indienen? Dan zet jouw opdrachtgever de aanvraag eerst voor je klaar via de website van Justis. Je krijgt dan van Justis een e-mail met een aanvraagcode. Hiermee kun je online inloggen, jouw aanvraaggegevens controleren en de kosten voor de behandeling van de aanvraag (€ 33,85) aan Justis betalen. Voor een digitale aanvraag heb je DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig.

Wil je de VOG-aanvraag schriftelijk indienen? Dan moeten jouw eigen gegevens ingevuld worden bij 1 ‘Invullen door Aanvrager’. Jouw opdrachtgever vult de overige gegevens in. Voor een schriftelijke aanvraag betaal je aan de balie van de gemeente € 41,35. Kijk voor meer informatie op de pagina over de schriftelijke aanvraag via de gemeente.

Hoe weet ik welk screeningsprofiel ik moet kiezen per functie?

Bij een VOG-aanvraag geef je aan hoe de werknemer moet worden gescreend. Dit doe je door een screeningsprofiel te kiezen. Op basis van het screeningsprofiel beoordeelt Justis of eventuele strafbare feiten op naam van de VOG-aanvrager een belemmering zijn voor de functie (baan) waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Er zijn specifieke screeningsprofielen voor sommige functies en branches. Voor werkzaamheden bij een vereniging zijn screeningsprofiel 84 en 85 de meest voorkomende. Screeningsprofiel 84 is belast zijn met de zorg voor minderjarigen. Screeningsprofiel 85 is belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten.

Meer informatie over screeningsprofielen, risicogebieden en functieaspecten vind je in Screeningsprofielen VOG NP (pdf).

Hoe weet ik of een VOG echt is?

Er zijn een aantal kenmerken waaraan je een echte VOG kunt herkennen.

 • Het papier is voorzien van een raster en het blauwe Rijkslogo.
 • Het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.
 • Onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in het papier en een beeldmerk rechtsonder op.
 • Onder een UV-lamp licht een rechthoek op om het blauwe N-nummer in de rechterbovenhoek.
 • In het papier is een hologram zichtbaar.

Klik hier voor een voorbeeld van een VOG.

Mijn vereniging maakt al gebruik van de Regeling Gratis VOG. Hoe kan ik een VOG-aanvraag klaarzetten voor mijn functionarissen?

Een vereniging die al toegelaten is tot de regeling, kan via mijn.justis.nl een VOG-aanvraag klaarzetten voor functionarissen.

Wanneer moet een VOG vernieuwd worden?

Een VOG is geldig voor de maximale duur van 3 jaar en moet daarna opnieuw aangevraagd worden. In Sportlink worden de VOG’s automatisch weergegeven na het moment van invoeren.

Hoe registreer ik een VOG in Sportlink?
 1. Zoek het betreffende lid via het zoekscherm.
 2. Open de lidgegevens van de persoon.
 3. Ga naar het tabblad 'Diploma's, passen en blokkades'. Let op: Als je het tabblad 'Diploma's, passen en blokkades' niet ziet, kun je dit toevoegen bij 'Gebruikersinstellingen'
 4. Klik op het plus (+) icoon.
 5. Kies uit de dropdown het gewenste diploma/pas
 6. Plaats indien noodzakelijk voor een Opmerking
 7. Voer de ingangsdatum in
 8. En klik op het vinkjes (v) icoon.

Ga naar deze pagina voor uitgebreidde informatie.

Kan ik in Sportlink zoeken op leden die wel of geen VOG hebben?

Via het zoekscherm is het mogelijk om een overzicht te maken van de leden die een bepaald diploma niet hebben. Zo kun je eenvoudig in kaart brengen welke leden nog geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geregistreerd hebben staan.

Neem de volgende stappen om het gewenste overzicht te maken.

 1. Kies menu item 'Personen'
 2. Zoek vervolgens op niet toegekende diploma's
 3. Selecteer het diploma
 4. Kik op Zoek
  Nu verschijnt een overzicht van de personen die het betreffende diploma niet hebben.
 5. 5. Dubbelklik op een regel om het persoonsscherm van het lid te openen en het betreffende diploma toe te voegen.

Ga naar deze pagina voor uitgebreidde informatie.

Ik heb hulp/advies nodig, bij wie moet ik zijn?

Bestuurders of andere belangstellenden kunnen zich bij de KNZB laten informeren. Ook NOC*NSF heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden. Voor meer informatie kan je per mail contact opnemen met de projectleider Code Blauw van de KNZB, verenigingondersteuning@knzb.nl.

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig digitaal inloggen bij en veilige communicatie met meer dan 400 overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst en Gemeenten. eHerkenning kun je vergelijken met DigiD, maar dan voor bedrijven, organisaties en verenigingen.

Waarom heb ik eHerkenning nodig bij de Regeling Gratis VOG?

eHerkenning controleert de digitale bevoegdheid van iemand die online een dienst afneemt. Omdat het bij de aanvraag van een VOG om betrouwbare en persoonlijke gegevens gaat, dient jouw vereniging dus te beschikken over eHerkenning.

Hoe vraag ik eHerkenning aan?

De meeste verenigingen hebben al eHerkenning, voor bijvoorbeeld de financiële administratie. Is dit nog niet het geval? Volg dan het stappenplan op de website van eHerkenning (www.eherkenning.nl), deze leidt je door de belangrijkste aspecten van het aanvraagproces. De verwerkingstijd van de aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over de betreffende vereniging.

Welke eHerkenning heb ik nodig bij de Regeling Gratis VOG?

De Regeling Gratis VOG is alleen voor VOG’s die online aangevraagd worden. Inloggen op de webdienst kan nu nog met alle eHerkenningsmiddelen, vanaf 1 juli 2021 kan dit vanaf eHerkenningsmiddel EH2+ (EH2+ = betrouwbaarheidsniveau 2+).

Wat zijn de verschillende niveaus van eHerkenning?

In dit document van NOC*NSF worden de verschillende niveaus van eHerkenning uitgelegd.

Waarom zijn er verschillende leveranciers van eHerkenning?

eHerkenning is een publiek-private samenwerking. Daarom wordt eHerkenning door meerdere private partijen aangeboden. Alleen zij mogen eHerkenning leveren en voldoen alleemaal aan dezelfde gestelde eisen die worden gecontroleerd door de overheid. De erkende leveranciers concurreren onderling met elkaar op verschillende gebieden, waaronder type eHerkenningsmiddelen en prijs. Hierdoor ontstaat marktwerking en kunt u op basis van eigen criteria zelf kiezen waar u eHerkenning aanvraagt. Gebruik het leveranciersoverzicht (www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht) waarin alle aangeboden eHerkenningsmiddelen en leveranciers op een rijtje staan. Zo zijn per betrouwbaarheidsniveau de verschillende leveranciers op basis van de inlogmethode van het middel, de prijs per middel, de aanvraagprocedure en de leveringstermijn met elkaar te vergelijken.

Waarom moet ik persoonlijke gegevens bij de aanvraag van een eHerkenningsmiddel doorgeven (bijv. kopie identiteitsbewijs)?

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden, daarom moet bij de aanvraag altijd een aantal persoonlijke gegevens opgegeven worden. Welke gegevens dat zijn verschilt per leverancier. Deze wil zeker weten dat u de persoon bent die het eHerkenningsmiddel gaat gebruiken. De leverancier controleert daarom de persoonsgegevens aan de hand van het ingezonden wettelijk

Waarom kost eHerkenning geld?

Elk betrouwbaar systeem voor identificatie bij inloggen brengt kosten voor ontwikkeling, beheer en uitgifte met zich mee. De kosten van eHerkenning worden betaald door de erkende leveranciers (die de diensten aanbieden) en door de gebruikers organisaties/verenigingen (die diensten afnemen) van het systeem.

Waarom kan ik mijn DigiD niet gebruiken om in te loggen?

Als je bij de overheid een dienst afneemt als particulier/burger, kun je inloggen via DigiD. Authenticatie en autorisatie gebeurt dan op basis van het Burgerservicenummer (BSN). Als je namens de vereniging bij de overheid wilt inloggen, gebruik je eHerkenning. eHerkenning is gekoppeld aan een KvK-nummer.

Waarom is het per 1 juli 2021 niet meer mogelijk om met eHerkenningsmiddel niveau 1 in te loggen bij overheidsorganisaties?

Veilig inloggen voor bedrijven en organisaties is een basisrecht waarbij privacygevoelige gegevens beschermd moeten zijn, conform de eisen van deze tijd. Inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord (EH1) voldoet niet meer. Met de toekomstige wet Digitale Overheid moeten inlogmiddelen echter voldoen aan de Europese eisen (eIDAS). Qua betrouwbaarheidsniveau voldoet EH1 dan niet meer aan de eisen, vandaar dat besloten is om per 1 juli 2021 te stoppen met EH1.

Ik dacht dat voor de Regeling Gratis VOG vanaf 1 juli 2021 eHerkenning niveau 3 nodig was?

Het klopt dat Justis de verwachting had uitgesproken in de toekomst EH3 nodig te hebben om in aanmerking te komen voor de Regeling Gratis VOG. Dit is op deze manier ook op www.gratisVOG.nl aangegeven. Inmiddels heeft Justis dus besloten dat hiervoor EH2+ voldoende is. Justis biedt excuses aan voor het eventuele ongemak dat hierdoor wordt veroorzaakt en beraadt zich over restitutie aanvragen over de periode waarover onterecht EH3 is aangevraagd. Wordt vervolgd..

Waar vind ik meer informatie over het stopzetten van eHerkenning niveau 1?

Voor meer informatie kun je terecht op www.justis.nl/eherkenning.

Moeten minderjarigen ook een VOG aanvragen?

Ja, ook zij moeten een VOG aanvragen.

Als een kaderlid in bezit is van een VOG, blijft deze dan geldig bij een overstap naar een andere vereniging?

Ja, je kunt en mag de VOG accepteren omdat die juridisch gezien nog geldig is. En het is heel gebruikelijk om bij een nieuwe aanmelding een referentiecheck te doen, ofwel een bestuurslid neemt contact op met een bestuurslid van de nieuwe vereniging en vraagt de betreffende persoon gewoon na. Komt betreffende persoon hier schoon uit, kun je de VOG gewoon overnemen.

In het geval van geen referentiecheck, twijfel of geen duidelijk antwoord is het verstandig een nieuwe VOG aan te vragen. Hiermee weet je zeker dat er geen nieuwe incidenten zijn gepleegd of geweest. Gaat betreffende persoon hier niet mee akkoord, weet je ook dat er waarschijnlijk meer aan de hand is.