• Veilige Sportomgeving
 • Code blauw
 • VOG

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

19 maart 2024

Wat is een VOG en hoe vraag ik deze aan?

Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat een (justitieel) verleden van de aanvrager geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Simpel gezegd een bewijs van goed gedrag.

Tijdens de ALV in 2020 hebben de leden ingestemd met het VOG beleid inclusief een geldigheid van 3 jaar. Sinds 1 september 2020 is een VOG daarom verplicht voor alle functionarissen (bestuur, official, trainer/coach, commissielid) van de vereniging. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt gekeken of er strafbare feiten bekend zijn die een risico vormen voor de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Wanneer dit niet het geval is en er geen strafblad is, wordt een VOG verstrekt.

De VOG is gratis als het digitaal wordt aangevraagd bij Justis, mits de vereniging aan een paar voorwaarden voldoet.

 1. Een bestuurslid gaat naar deze pagina en meld de vereniging aan. Om in aanmerking te komen voor de Regeling Gratis VOG moet de vereniging een preventie- en integriteitsbeleid hebben. Het beleid moet aan minimaal 2+ van de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Gedragscode
  2. Aannamebeleid
  3. Vertrouwenspersoon

   Vanaf het moment van aanvragen kan het 8 weken duren voordat de aanvraag wordt goedgekeurd.
 2. Na ontvangst van goedkeuring dat de vereniging gebruik mag maken van de regeling vraag je e-herkenning aan, dit is een online identiteit en vergelijkbaar met DigiD. E-herkenning kan bij diverse aanbieders worden aangeschaft. De KNZB adviseert E-herkenning niveau 3. Deze is voor alle overheidsdiensten te gebruiken.
 3. Zet per functionaris een VOG klaar in Justis met het juiste screeningsprofiel.
 4. De functionaris logt in met DigiD, rond de aanvraag af en geeft akkoord. De screening wordt nu uitgevoerd en binnen een paar dagen wordt per post de VOG naar de functionaris gestuurd.
 5. De functionaris overhandigt de VOG aan de vereniging. De vereniging controleert of de VOG echt is en registreert in Sportlink dat de functionaris een VOG heeft.

Registreren in Sportlink
Wij adviseren verenigingen de VOG van elke vrijwilliger te registreren te registeren in de ledenadministratie in Sportlink. Via het tabblad diploma’s en passen kun je de VOG vastleggen en de afgiftedatum en vervaldatum vermelden. In het opmerkingenveld kun je noteren wanneer en door wie de VOG is gecontroleerd.

Documenten voor verenigingen

Om binnen jouw vereniging het belang van de VOG onder de aandacht te brengen, hebben wij hieronder een presentatie klaar gezet. Deze kun je gebruiken in de communicatie van jouw vereniging.

Veelgestelde vragen VOG

Waarom moet er een VOG worden aangevraagd?

Het hebben van een VOG is een essentieel onderdeel in het preventieve beleid tegen grensoverschrijdend gedrag. Met het bezit van een VOG geef je een signaal van sociale veiligheid af. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, coaches, officials en bestuurders. Daarbij vermindert het de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met minderjarigen/kwetsbare personen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. De VOG wordt aangevraagd om sporters vanuit een machtsverhouding (hoe minimaal ook) te beschermen.

Wie moet er in het bezit zijn van een VOG?

De Regeling Gratis VOG is bedoeld voor alle functionarissen die in contact staan met minderjarigen en/of hulpbehoevende personen. Zij komen vanwege hun type werk vooral in contact met kinderen, mensen met een beperking of waarbij sprake is van ongelijke machtsverhoudingen. Denk hierbij aan trainers, coaches, officials, teambegeleiders en andere nauw betrokken vrijwilligers zoals ouders die meegaan op kamp. Ook moeten bestuursleden vanuit hun voorbeeldfunctie een VOG hebben.

Een VOG is bijvoorbeeld niet verplicht voor barmedewerkers. Het is natuurlijk wel mogelijk een VOG voor deze doelgroep aan te vragen. Vrijwilligers die actief zijn in bijvoorbeeld de sponsorcommissie, ledenadministratie of onderhoud hebben een ander screeningsprofiel nodig. Bekijk het antwoord onder de vraag: Hoe weet ik welk screeningsprofiel ik moet kiezen per functie? om het juiste screeningsprofiel te kiezen.

Zijn er kosten verbonden aan de VOG?

De VOG is gratis als het digitaal wordt aangevraagd bij Justis, én

 • de vereniging gedragsregels hanteert en/of;
 • een vertrouwenscontactpersoon aanstelt en/of;
 • en aannamebeleid formuleert.

Aan twee van de drie genoemde opties moet worden voldaan.

Voor de VOG-aanvraag is minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig, dit is een online identiteit en vergelijkbaar met DigiD. Mocht de vereniging dit nog niet hebben dan kan dit bij diverse aanbieders worden aangeschaft.

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan de Regeling Gratis VOG?

Jouw organisatie heeft vrijwilligers/trainers/begeleiders (functionarissen) die werken met kwetsbare personen. Dit behelst werkzaamheden die enig afhankelijkheid, georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.

 1. Jouw organisatie hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Bij voorkeur laat je in jullie beleid zien hoe je functionarissen informeert over jullie beleid. Zorg ervoor dat je bij aanmelding jullie beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het beleid op jullie website.
 2. Jouw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 3. Jouw organisatie moet eHerkenning hebben om, als je bent toegelaten tot de Regeling, gratis VOG’s klaar te kunnen zetten voor jouw functionarissen.
Hoe weet ik welk screeningsprofiel ik moet kiezen per functie?

Bij een VOG-aanvraag geef je aan hoe de werknemer moet worden gescreend. Dit doe je door een screeningsprofiel te kiezen. Op basis van het screeningsprofiel beoordeelt Justis of eventuele strafbare feiten op naam van de VOG-aanvrager een belemmering zijn voor de functie (baan) waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Er zijn specifieke screeningsprofielen voor sommige functies en branches. Voor werkzaamheden bij een vereniging zijn screeningsprofiel 84 en 85 de meest voorkomende. Screeningsprofiel 84 is belast zijn met de zorg voor minderjarigen. Screeningsprofiel 85 is belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten.

Meer informatie over screeningsprofielen, risicogebieden en functieaspecten vind je in Screeningsprofielen VOG NP (pdf).

Hoe weet ik of een VOG echt is?

Er zijn een aantal kenmerken waaraan je een echte VOG kunt herkennen.

 • Het papier is voorzien van een raster en het blauwe Rijkslogo.
 • Het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.
 • Onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in het papier en een beeldmerk rechtsonder op.
 • Onder een UV-lamp licht een rechthoek op om het blauwe N-nummer in de rechterbovenhoek.
 • In het papier is een hologram zichtbaar.

Klik hier voor een voorbeeld van een VOG.

Hoe registreer ik een VOG in Sportlink?
 1. Zoek het betreffende lid via het zoekscherm.
 2. Open de lidgegevens van de persoon.
 3. Ga naar het tabblad 'Diploma's, passen en blokkades'. Let op: Als je het tabblad 'Diploma's, passen en blokkades' niet ziet, kun je dit toevoegen bij 'Gebruikersinstellingen'
 4. Klik op het plus (+) icoon.
 5. Kies uit de dropdown het gewenste diploma/pas
 6. Plaats indien noodzakelijk voor een Opmerking
 7. Voer de ingangsdatum in
 8. En klik op het vinkjes (v) icoon.

Ga naar deze pagina voor uitgebreidde informatie.

Kan ik in Sportlink zoeken op leden die wel of geen VOG hebben?

Via het zoekscherm is het mogelijk om een overzicht te maken van de leden die een bepaald diploma niet hebben. Zo kun je eenvoudig in kaart brengen welke leden nog geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geregistreerd hebben staan.

Neem de volgende stappen om het gewenste overzicht te maken.

 1. Kies menu item 'Personen'
 2. Zoek vervolgens op niet toegekende diploma's
 3. Selecteer het diploma
 4. Kik op Zoek
  Nu verschijnt een overzicht van de personen die het betreffende diploma niet hebben.
 5. 5. Dubbelklik op een regel om het persoonsscherm van het lid te openen en het betreffende diploma toe te voegen.

Ga naar deze pagina voor uitgebreidde informatie.

Moeten minderjarigen ook een VOG aanvragen?

Ja, ook zij moeten een VOG aanvragen.

Als een kaderlid in bezit is van een VOG, blijft deze dan geldig bij een overstap naar een andere vereniging?

Ja, je kunt en mag de VOG accepteren omdat die juridisch gezien nog geldig is. En het is heel gebruikelijk om bij een nieuwe aanmelding een referentiecheck te doen, ofwel een bestuurslid neemt contact op met een bestuurslid van de nieuwe vereniging en vraagt de betreffende persoon gewoon na. Komt betreffende persoon hier schoon uit, kun je de VOG gewoon overnemen.

In het geval van geen referentiecheck, twijfel of geen duidelijk antwoord is het verstandig een nieuwe VOG aan te vragen. Hiermee weet je zeker dat er geen nieuwe incidenten zijn gepleegd of geweest. Gaat betreffende persoon hier niet mee akkoord, weet je ook dat er waarschijnlijk meer aan de hand is.