• KNZB
  • Verenigingen

Wet- en regelgeving

13 februari 2023

Per 27 maart 2022 moeten de UBO’s van jouw vereniging geregistreerd zijn in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Dit klinkt ingewikkelder dan het daadwerkelijk is. Voor de meeste verenigingen betekent het simpelweg het doorgeven van de gegevens en een kopie-identiteitsbewijs van de bestuursleden.

Waarom is er een UBO-register?
Het UBO-register komt voort uit nieuwe Europese regels om criminaliteit zoals fraude, witwassen, belastingontduiking en terrorismefinanciering te voorkomen. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Financieel-economische criminaliteit valt daarmee moeilijker te verhullen achter Nederlandse organisaties. Anderzijds kun je, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie je zaken doet.

Wie zijn de UBO’s van jouw vereniging?
Voor de meeste verenigingen geldt dat de UBO’s de ‘hoger leidinggevenden’ zijn, oftewel alle personen die als statutair bestuurder van de vereniging in het Handelsregister ingeschreven staan. Er zijn enkele uitzonderingen, die je kunt inzien op de website van de KvK.

Meer informatie over de UBO registratie en een stappenplan over hoe je de UBO registratie kunt verzorgen vind je in de handleiding.

Gevolgen geen of uitgestelde registratie
Vóór 27 maart 2022 moeten alle entiteiten hun UBO’s ingeschreven hebben bij de Kamer van Koophandel. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) ziet toe op de volledigheid en de juistheid van de registraties. Wanneer er verkeerde, niet volledige informatie doorgegeven wordt of er wordt niet op tijd geregistreerd, dan heeft de BEH de bevoegdheid om te sanctioneren. De sanctie kan oplopen tot maximaal €21.750. Daarbij kan er ook een strafrechtelijk onderzoek gestart worden met een taakstraf of gevangenisstraf van maximaal 6 maanden tot gevolg.

Kortom zorg er als vereniging dus voor dat de UBO registratie netjes op orde is!

Als bestuurder van de vereniging wil je vooruit en plannen maken voor de toekomst. Echter dient de vereniging zich daarbij te houden aan de geldende wet- en regelgeving.

Wilt je weten welke wetten en regels op jouw vereniging van toepassing zijn?
Vul dan de online regelhulp van NOC*NSF in. Deze vindt je op de site:
sport.nl/voorclubs

Deze online tool geeft meer inzicht in de complexiteit van wetten en regels die van toepassing kunnen zijn op jouw sportvereniging en de concrete maatregelen die je als bestuurder moet nemen. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • De organisatie van de vereniging
  • De vrijwilligers
  • Het personeel
  • De kantine
  • Sponsoring en subsidies
  • Sportwedstrijden en Evenementen
  • Belasting en btw
  • Accommodatie

Om meer inzicht te geven in de complexiteit van wetten en regels is er daarnaast het 'Handboek Wet- en regelgeving' . Rechten en plichten van bestuurders, de voorzitter, de penningmeesters, de secretaris en vrijwilligers, belastingvormen, drank en horeca, de warenwet, auteursrechten, het komt allemaal aan de orde in het handboek:
Handboek-wet-en-regelgeving

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
Een groot aantal van de KNZB verenigingen heeft deelgenomen aan de webinar over de WBTR regeling en via de diverse berichtgeving al veel kunnen lezen over het inwerking treden van de WBTR. Via deze pagina zijn de belangrijkste informatie en bruikbare documenten over de WBTR regeling op een rij gezet.

Aanbieders
In voorbereiding op de regeling heeft de KNZB een vergelijking gemaakt tussen 3 aanbieders. Daarbij is overwogen om gebruik te maken van een aanvullend pakket van DAS in Sport, de ondersteuning vanuit NL Sport en het stappenplan van IVBB. Een korte toelichting en onderbouwing van om voor IVBB te kiezen willen we graag met jullie delen:

Het pakket en de wijze van ondersteuning vanuit NL Sport bleek voornamelijk gericht op “slechts” het verwezenlijken van een aanpassing in de modelstatuten. Eventuele juridische vragen konden via een adviesdesk worden gesteld waarbij een uurtarief van +/- €95,- zou worden gehanteerd. NL Sport gaat er in de ondersteuning vanuit dat er reeds gebruik wordt gemaakt van modelstatuten. Maatwerk brengt het risico op meerkosten met zich mee.

Een aanvullend pakket van DAS in de Sport zou worden ingericht op lokaal niveau. Verenigingen konden hierbij in samenwerking met sportverenigingen uit de buurt gezamenlijk een online of live sessie bij kunnen wonen. Verenigingen ontvangen een opzet van modelstatuten, 1e lijns hulpvragen konden via de juridische helpdesk van DAS in de sport worden ingericht. Opvolging van nieuwe bestuursleden zou via specifieke mailing verzorgd kunnen worden. Kostprijs voor de gehele service zou circa €200,- per jaar bedragen per deelnemende vereniging.

Het stappenplan van IVBB leidt bestuursleden op begrijpelijke wijze langs alle verplichtingen van de nieuwe wet. In de online-omgeving kunnen alle regels en afspraken binnen de vereniging of stichting worden vastgelegd in online werkboeken. Voorbeeldteksten helpen daarbij. Op deze manier komt IVBB tegemoet aan de eisen van de wet om invulling te geven aan het goed besturen van de organisatie. De kosten voor het totale programma, met inbegrip van werkboeken en een helpdesk voor juridische bedragen €96,- per vereniging.

Ervaringsdocument
Steeds meer verenigingen zijn in deze periode actief aan de slag met alles omtrent de WBTR. Zwemvereniging DSZ uit Den Haag heeft het gehele traject doorlopen en gaat de voorbereidende documenten binnenkort laten passeren bij een notaris. Door de vereniging DSZ is een ervaringsdocument opgesteld waarin de gevolgen van de WBTR voor verenigingen duidelijk staan omschreven. Het doorlopen van het stappenplan blijft dé manier om zeker te stellen dat je gestructureerd voldoet aan de bedoeling van de wet. Namelijk; de discussie dat je een vereniging/stichting goed moet besturen en dat dit niet kan zonder afspraken. Dat is minstens zo belangrijk als het sluitstuk van de aanpassing van statuten. Hiervoor is alleen het ervaringsdocument niet voldoende.

Factsheet WBTR
Het voor de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verantwoordelijk ministerie van veiligheid en justitie heeft een factsheet met toelichting gemaakt. In dit sheet wordt mooi samengevat wat het doel van de wet is en wat er van de verenigingen en stichtingen wordt verwacht.

NB. Onder punt 4 verdere toelichting op de maatregelen terwijl onder punt 1 wordt uitgelegd dat er twee nieuwe besturingsmodellen mogelijk zijn (monistisch en dualistisch). Bij de meeste KNZB verenigingen zijn de bestuurders zowel uitvoerend als toezichthoudend. Voor deze verenigingen blijft het bestuur als één geheel de gekozen organisatievorm. Dit wordt ook wel een one-tier bestuur genoemd. Er kan bij het uitwerken van de WBTR dus uit drie typen bestuur worden gekozen, als je twijfel hebt one-tier bestuur het beste is voor jou situatie bespreek dit dan met de notaris waar je de statutenwijziging laat uitvoeren.