• Reglementen
  • KNZB

Wijzigingen reglement per 01-05-2016

15 februari 2023

Spelregels Waterpolo

Wijzigingen reglement per 01-05-2016

(Deze pagina is op 05-02-2016 bijgewerkt)

De voorstellen van reglementswijzigingen met de ingangsdatum 01-05-2016 vindt u hieronder.

Mocht u hier specifieke vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau via reglementen@knzb.nl

(Publicatiedatum 05-02-2016)