• Reglementen
  • KNZB

Wijzigingen reglementen per 01-09-2020

15 februari 2023

Spelregels Waterpolo

Wijzigingen reglementen per 1 september 2020

Hieronder treft u de wijzigingsvoorstellen voor het reglement, met ingangsdatum 1 september 2020.

Wijziging aangenomen per 3 september 2020.