• Reglementen
  • KNZB

Wijzigingen reglementen per 01-05-2020

15 februari 2023

Spelregels Waterpolo

Wijzigingen reglementen per 1 mei 2020

Hieronder treft u de wijzigingsvoorstellen voor het reglement, met ingangsdatum 1 mei 2020.

Tot uiterlijk 14 maart kunnen inhoudelijke reacties gezonden worden naar reglementen@knzb.nl.