• Reglementen
  • KNZB

Wijzigingen reglementen per 01-05-2020

01 mei 2020

Wijzigingen reglementen per 1 mei 2020

Hieronder vind je de wijzigingsvoorstellen voor het reglement, met ingangsdatum 1 mei 2020.

Tot uiterlijk 14 maart 2023 kunnen inhoudelijke reacties gezonden worden naar reglementen@knzb.nl.
Het reactie termijn is verlopen.

Mocht u hier specifieke vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau via reglementen@knzb.nl.