• Reglementen
  • KNZB

Wijzigings voorstellen per 01-01-2023

01 januari 2023

Wijzigingsvoorstellen per 01-01-2023

Hieronder treft u de wijzigingsvoorstellen voor het reglement, met ingangsdatum 1 januari 2023.

Mocht u hier specifieke vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau via reglementen@knzb.nl.