• Reglementen
  • KNZB

Wijzigingsvoorstellen per 01-05-2019

01 mei 2019

Wijzigingsvoorstellen per 01-05-2019

Hieronder treft u de wijzigingsvoorstellen voor het reglement, met ingangsdatum 1 mei 2019.

Mocht u hier specifieke vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau via reglementen@knzb.nl.