• Reglementen
  • KNZB

Wijzigings voorstellen per 01-09-2022

01 september 2022

Wijzigingsvoorstellen per 01-09-2022

Hieronder vind je de wijzigingsvoorstellen voor het reglement, met ingangsdatum 1 september 2022.

Mocht u hier specifieke vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau via reglementen@knzb.nl.