• Reglementen
  • KNZB

Wijzigingsvoorstellen per 01-09-2023

01 september 2023

Wijzigingsvoorstellen per 01-09-2023

De wijzigingsvoorstellen vind je hieronder.

Mocht u hier specifieke vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau via reglementen@knzb.nl.