Wijzigingsvoorstellen per 01-09-2024

28 februari 2024

Wijzigingsvoorstellen per 01-09-2024

De wijzigingsvoorstellen vind je hieronder.

Mocht u hier specifieke vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau via reglementen@knzb.nl.