• Reglementen
  • KNZB

Wijzigingsvoorstellen reglement per 01-09-2018

01 september 2018

Wijzigingsvoorstellen reglement per 01-09-2018

Hieronder vindt u de ingediende wijzigingsvoorstellen met gewenste ingangsdatum 1 september 2018.

Mocht u hier specifieke vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau via reglementen@knzb.nl.