• Reglementen
  • KNZB

Wijzigingsvoorstellen reglement per 01-09-2018

15 februari 2023

Spelregels Waterpolo

Wijzigingsvoorstellen reglement per 01-09-2018

Hieronder vindt u de ingediende wijzigingsvoorstellen met gewenste ingangsdatum 1 september 2018.