• Wedstrijdzwemmen
  • Reglementen
  • Verenigingen

Aanpassingen m.b.t. leeftijdscategorieën wedstrijdzwemmen

05 maart 2024

Ontwerp zonder titel 5

Per 1 september 2024 introduceert de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) een aantal aanpassingen met betrekking tot de leeftijdscategorieën.

De meisjes gaan weer terug naar 6 categorieën in de jongste leeftijdsgroepen. Daarmee loopt dit weer gelijk met de jongens.

In navolging van de jeugdsportvisie van de KNZB worden leeftijdsbeperkingen losgelaten, waardoor trainers en coaches meer vrijheid hebben om zwemmers in te schrijven op basis van hun niveau. Hierdoor kunnen zwemmers op hun eigen tempo en niveau deelnemen aan wedstrijden en wordt het organiseren van wedstrijden eenvoudiger.

Daarnaast worden de termen 'minioren', 'junioren' en 'jeugd' vervangen door aanduidingen gebaseerd op geboortejaren. Dit maakt de zwemsport begrijpelijker en toegankelijker voor deelnemers en toeschouwers.

De voorstellen tot reglementswijzigingen hiervoor zijn bij het bestuur van de KNZB ingediend en liggen ter vaststelling op de bestuursvergadering van juni, zodat deze per 01-09-2024 in kunnen gaan.