• Veilige Sportomgeving

De 4 V's van veiligheid

19 januari 2024

NOCNSF Final 011 melvinwinkeler nlklein

De 4 V's van veiligheid

Als Koninklijke Nederlandse Zwembond vinden we het belangrijk dat al onze leden vrij, met plezier en in een veilige omgeving kunnen deelnemen aan onze activiteiten. Een omgeving dus waar grensoverschrijdend gedrag geen plaats heeft. Daarom moedigen we al onze verenigingen aan om een stevig fundament te leggen onder de sociale veiligheid binnen hun vereniging. Dat kan nu door aan de slag te gaan met de 4 v’s voor sociale veiligheid. Als je hieraan voldoet, ben je als vereniging goed op weg!

Om het belang hiervan te onderstrepen besteed de KNZB hier de komende tijd extra veel aandacht aan. Vanaf 10 januari diepen we wekelijks één van de 4 V’s uit. En geven we handige tips hoe je hier als vereniging praktisch mee aan de slag kan gaan. Houd onze website, nieuwsbrieven en socials dus goed in de gaten!

Verenigingsbrede gedragscode
Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag en is dus een belangrijk onderdeel van het beleid van de vereniging rondom sociaal veilig gedrag – van omgangsnormen tot het gebruik van social media. Om ervoor te zorgen dat leden, vrijwilligers en anderen binnen de vereniging weten waar deze voor staat, is het belangrijk om deze gedragscodes helder en goed te communiceren.

Mocht de vereniging nog geen gedragscode hebben, dan kun je deze altijd baseren op de gedragscode van NOC*NSF.

Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging
Een vertrouwenscontactpersoon is een neutraal aanspreekpunt binnen de vereniging en kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en verwijst door – mocht dat nodig zijn. Ook helpt een vertrouwenscontactpersoon de vereniging bij preventief beleid en de implementatie van bijvoorbeeld de gedragscode.

Net zoals bij het vinden van vrijwilligers in andere posities, kan het vinden van een goede vertrouwenscontactpersoon een uitdaging zijn. NOC*NSF heeft hier een aantal tips voor opgesteld. Lees deze hier.

Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers
Verenigingen kunnen een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor vrijwilligers die werken met kwetsbare personen. Dat kan via de regeling gratis VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Door als vereniging gebruik te maken van deze regeling voorkom je mogelijk risico voor leden en andere betrokkenen binnen de vereniging.

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een VOG, en de vervolgstappen.

Vakkundig geschoolde trainers, coaches en kaderleden
Trainers, coaches en andere kaderleden spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van gewenst gedrag en het voorkomen of bespreekbaar maken van ongepast gedrag. Het is daarom belangrijk dat zij niet alleen oog hebben voor tactiek en techniek, maar ook voor pedagogiek en integriteit. Dat kan via een scholing. Als vereniging kan je ervoor zorgen dat trainers, coaches en kaderleden de scholing Een Beetje Opvoeder of een vergelijkbare scholing (voor meer ervaren trainer-coaches) volgen. Dat helpt niet alleen mee aan een sociaal veilige omgeving voor je leden, maar zorgt óók voor meer plezier en leukere trainingen. Klik hier voor meer informatie over scholingen voor trainers, coaches en kaderleden.

Aan de slag!
Verenigingen die aan de slag willen gaan met het onderwerp sociale veiligheid en de 4 v’s kunnen dit doen via het High5! Stappenplan. Dit stappenplan van NOC*NSF helpt verenigingen op weg met het onderwerp en het bespreekbaar maken van een sociaal veilige omgeving. Ook biedt NOC*NSF hiervoor gratis ondersteuning door middel van de expertpoule. Meer informatie hierover vind je hier.

De KNZB raadt verenigingen/organisatoren van harte aan om pakketten met eigen promotiematerialen te bestellen. Hierin zitten twee posters waarmee je kunt laten zien dat jouw vereniging werk maakt van de 4 v’s voor veiligheid én twee stickers waarop je de contactgegevens van jullie vertrouwenscontactpersoon kan noteren.

Laat zien dat jouw brigade de 4 v’s belangrijk vindt! Lees hier meer en bestel meteen een pakket met promotiemateriaal.

Neem voor meer informatie en ondersteuning contact op met onze integriteitsmanager Peter ten Hove: peter.ten.hove@knzb.nl