• Para-zwemmen
  • Verenigingen

De taakgroep para-zwemmen is van start!

30 mei 2024

DSC06864

Zoals wellicht bekend, zijn sinds dit seizoen verschillende taakgroepen binnen de KNZB actief in het verder vorm geven aan de inhoud van het wedstrijdzwemmen. Zo is ook de taakgroep para-zwemmen gestart.

Een doel van deze taakgroep is het para-zwemmen binnen Nederland beter op de kaart te zetten en meer zwemmers met een beperking bij de zwemsport te betrekken. Eén van de zaken die daarvoor noodzakelijk is, is dat een zwemmer met een beperking te allen tijde een vereniging kan vinden om zich bij aan te sluiten.

Wat erbij komt kijken als je een zwemmer met een beperking binnen de vereniging hebt is niet voor iedere vereniging duidelijk. Andere clubs hebben hier juist al veel ervaring in. Wij willen de kennis en ervaring die al aanwezig is in het land bundelen om gezamenlijk tot een goede structuur te komen die para-zwemmen in heel Nederland mogelijk maakt.

Verenigingen die mee doen kunnen daarbij ondersteuning krijgen vanuit de KNZB en het Paralympisch team. Denk hierbij aan ondersteuning bij fondsenwerving, advies op het gebied van para-zwemmen, advies voor classificaties, scholingsbijeenkomsten, open trainingen op locatie en wervingsacties.

Wij willen jullie vragen om vóór 14 juni deze vragenlijst in te vullen. Zodat wij meer inzicht krijgen in hoe het para-zwemmen in Nederland momenteel verdeeld is, welke verenigingen al (deels) bekend zijn met het para-zwemmen en welke verenigingen hier nog ondersteuning bij nodig hebben.

Daarnaast bent u natuurlijk altijd van harte welkom om mee te denken met de taakgroep, we kunnen zeker nog versterking vanuit het veld gebruiken!