• KNZB

Inzet beloond met onderscheidingen op Algemene Ledenvergadering

23 mei 2022

Inzet beloond met onderscheidingen op Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 21 mei zijn verschillende vrijwilligers en bestuursleden bedankt voor hun grote inzet voor de zwemsport. Zo mochten zij de KNZB waarderingsprijs, Zilveren Speld, het bondsereteken of een beeldje in ontvangst nemen. Ook zijn twee leden benoemd tot Lid van Verdienste.

Wanda Derckx
De KNZB vrijwilligersprijs gaat ieder jaar naar een vrijwilliger die een voorbeeld voor vele andere vrijwilligers is geweest. Dit jaar is de prijs voor Wanda Derckx, die al meer dan 30 jaar een zeer gewaardeerde vrijwilliger en lid is van de vereniging ZEPS. Voorheen was Wanda bestuurslid (secretaris) en activiteitencommissielid. Tegenwoordig staat zij in het dagelijkse leven aan de badrand en geeft zij zwemles aan jong en oud. Ook in haar vrije tijd is zij zeer actief voor de vereniging. Momenteel vervult ze al meer dan 10 jaar de functie van TC-lid om inschrijvingen voor wedstrijden te organiseren. Daarnaast traint ze als zwemmer nog steeds minstens twee keer per week.

Tijdens de pandemie is Wanda heel actief bezig geweest voor de club. Hoewel er niet gezwommen kon worden, bedacht zij wekelijks weer een nieuwe challenge om de binding tussen leden en club te behouden. Dit jaar bestaat ZEPS 50 jaar, een mijlpaal waar Wanda een groot aandeel in heeft gehad. Kortom, de KNZB vrijwilligersprijs heeft Wanda meer dan verdiend.

Lien Sierag
Vorig jaar is bij de digitale Algemene Ledenvergadering op 2 juni de KNZB vrijwilligersprijs aan Lien Sierag van ZVL-1886 toegekend. Vanwege de coronamaatregelen is de uitreiking toen uitgesteld. Op maandag 16 mei is deze prijs alsnog aan haar uitgereikt door vice-voorzitter Ronald van Ombergen.

LZ1886, het huidige ZVL-1886 kent vele leden die hun lidmaatschap hebben te danken aan de overtuigingskracht van Lien. Dat begon al bij de generatie kinderen die zwemles van haar had eind jaren ‘70. Generaties zwemleskinderen zijn met dank aan Lien doorgestroomd naar vooral wedstrijdzwemmen, maar ook naar waterpolo. Naast het coördineren en verzorgen van de zwemlessen organiseert Lien ook al vele jaren uitjes voor de jeugdleden zoals Paaskamp en de activiteiten in de herfstvakantie. Tenslotte is zij, met Robert van Vuuren de motor achter de organisatie van de Jaargangfinales in februari voor de minioren. Ook Lien is een voorbeeld voor vele vrijwilligers, we bedanken haar voor haar inzet.

Marianne Jongsma
Op allerlei fronten is Marianne Jongsma zeer betrokken bij de zwemsport. Marianne is actief in de commissies/taakgroepen waterpolo en zwemmen. Daarnaast is ze scheidsrechter voor het waterpolo en beoordelaar leszwemmen niveau 2 en 3. Verder is zij ook nog classifier bij het para-zwemmen en zal zij het classificeren ook helpen coördineren. Net als Erica Terpstra – die de KNZB waarderingsprijs in het leven heeft geroepen – heeft Marianne een zwemcarrière gehad en zal zij nooit opgeven! De KNZB waarderingsprijs is daarom dit jaar voor haar.

Frans van Lierop
Sinds jonge leeftijd is Frans actief met en voor de zwemsport. In zijn jeugd speelde hij jaren waterpolo en werd hij vanaf zijn achttiende waterpoloscheidsrechter. Ruim 30 jaar floot hij wedstrijden, waarvan een groot aantal jaren op het hoogste niveau. Daarnaast begon hij op zijn zestiende al als secretaris van de Hillegomse zwemvereniging. In 1975 werd hij secretaris van de voormalige Kring Gouwe Rijnstreek. In 1982 volgde zijn verkiezing tot voorzitter, een positie die hij tot halverwege de jaren negentig heeft vervuld en waar hij deel uitmaakte van de Bondsraad. Tot 2002 is hij lid geweest van het bestuur in aan waterpolo gerelateerde functies en heeft hij zitting gehad in verscheidene commissies, waaronder de Commissie van Beroep. In 2011 ontving Frans een Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op de Algemene Ledenvergadering is hij nu ook onderscheiden tot Lid van Verdienste.

Pieter van Gilst
Pieter van Gilst is sinds 2002 lid van de Tuchtcommissie. In april 2018 is hij vice-voorzitter geworden en vanaf april 2019 werd hij hier de voorzitter van. Onder zijn leiding heeft de Tuchtcommissie een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Pieter was voortrekker bij de totstandkoming van tuchtrechtspraak 2.0. Met de invoering hiervan is de tuchtrechtspraak gemoderniseerd, zijn processen vereenvoudigd en is de werkbelasting behoorlijk verminderd. Daarnaast heeft Pieter zich tuchtrechtspraak breed ingezet voor meer openheid en samenwerking. Hij heeft overleggen van de LSC en BVWS geïnitieerd, zodat banden bestaan met het werkveld. Aan de andere kant heeft hij interne overleggen met de Commissie van de Beroep en de aanklagers georganiseerd. Zodoende bestaat er zicht op elkaars werk.

Pieter is iemand die hart heeft voor de zaak, hij heeft zich ten volle ingezet voor goede tuchtrechtspraak. Zijn kwaliteiten en zijn persoonlijkheid hebben er zeker voor gezorgd dat we nu afscheid hebben genomen van een fijne voorzitter van de Tuchtcommissie. In 2007 is Pieter benoemd tot Official van Verdienste van de Kring Utrecht. Daar is nu de titel Lid van Verdienste van de KNZB bovenop gekomen.

Peter van der Loo
Peter heeft 7 jaar in het regiobestuur gezeten. Hij was penningmeester van Regio West en lid van de Adviesraad Regiozaken. Hij is daarmee gestopt en is inmiddels werknemer bij de bond. In zijn rol van manager financiën ‘beheert’ hij wel de financiën voor Regio West, net zoals hij dat doet voor Regio Oost waar ook geen penningmeester meer is. Peter is secretaris van de Spelregelcommissie waterpolo en lid van de Protestcommissie. Peter is eerder benoemd tot Lid van Verdienste van Kring Gouwe Rijnstreek. Voor zijn zeer verdienstelijke inzet voor de Regio’s mocht hij op de ALV de Zilveren Speld in ontvangst nemen.

Jaap van Scheijen
Jaap is jarenlang, vanaf 1992, voorzitter geweest van het Mr. B. Fonds en stopt daar nu mee. In 2015 is hij benoemd tot Official van Verdienste van de Regio Mid-West. Verder is Jaap jarenlang betrokken geweest bij PRO Zwemmen en is hij al tientallen jaren waterpoloscheidsrechter voor AZ&PC, het huidige ZPC Amersfoort. Jaap was namens deze vereniging ook nog bouwcoördinator tijdens de bouw van het nieuwe zwembad, de Amerena. Voor dit alles is de KNZB hem zeer dankbaar en is aan hem het bondsereteken toegekend.

Anton Bervoets
Anton was sinds 20 april 2015 voorzitter van de Regio West en de Adviesraad Regiozaken. Sinds 1 juli 2016 is hij lid van de landelijke scheidsrechterscommissie waterpolo. Hij is ook al jaren waterpolo official. Anton ontving in 2014 vanwege het beëindigen van zijn bestuurslidmaatschap bij de ALV de Gouden speld en is daarnaast erelid van de vereniging ZPC Numansdorp. Het dagelijks bestuur regio West is per 1 april 2022 gestopt. Wij bedanken Anton voor alles waarvoor hij zich heeft ingezet.

Linda Goderie
Linda was sinds 1 maart 2018 lid van het regiobestuur West. Het eerste jaar als PR en in maart 2019 is Linda benoemd tot secretaris van Regio West na het vroegtijdig wegvallen van de vorige secretaris. Vanuit die rol heeft zij onder andere het schrijven van een jaarplan (OGSM) voor de regio opgepakt op basis van het strategisch plan KNZB. Linda is wedstrijdzwemster maar ook al jaren official zwemmen en geeft zwemles. Ze is een fanatiek openwaterzwemmer: na het IJsselmeer in 2020 en Rotterdam Swim (rondje Noordereiland) in 2021 zwemt ze dit jaar in juli de Bosporus-Oversteek van Azië naar Europa. Ook is zij Divemaster. Ze heeft de communicatie vanuit bestuur naar verenigingen en vrijwilligers geoptimaliseerd middels de uitvoering van een communicatieplan. Ook aan jou veel dank Linda!

Op de foto: Joëlle Staps, Marianne Jongsma, Aschwin Lankwarden