• KNZB
  • Verenigingen
  • ALV

Nieuwsbericht Algemene Ledenvergadering KNZB 7 december 2023

19 december 2023

KNZB Logo

Redactie

ALV

Nieuwsbericht Algemene Ledenvergadering KNZB 7 december 2023

Zorgen om de betaalbaarheid van de zwemsport

Het jaarplan 2024 is door de ALV aangenomen, maar is niet volledig uitvoerbaar aangezien de leden niet hebben kunnen instemmen met de bijbehorende begroting.

De zwemsport wordt in de gehele linie geconfronteerd met prijsstijgingen en met name het dure badwater, wat tot zorgen bij verenigingen leidt. Een contributieverhoging van de KNZB, met name ingegeven door de nieuwe loonafspraken in de CAO-sport, kreeg niet de goedkeuring van de leden. Zij merken dat de toegankelijkheid van de zwemsport door de hoge tarieven onder druk staat.

Het bestuur heeft dezelfde zorg als de leden over de betaalbaarheid van de zwemsport. Niet voor niets spant de KNZB zich in om juist dit onderwerp ook politiek te agenderen. Het bestuur ziet zich ondanks dat genoodzaakt om de contributie van de KNZB te verhogen, zodat de basisdienstverlening doorgang kan vinden en de eerste tekenen van herstel van de ledenaantallen doorgezet kan worden.

Met de leden is overeengekomen om een extra ALV in het voorjaar te organiseren om nader met de leden in gesprek te gaan over de begroting van 2024.
Het bestuur nodigt al haar leden uit om die avond de ALV bij te wonen zodat alle perspectieven gehoord worden en er een breed gedragen besluit tot stand komt.