• Leden
  • Vrijwilligers
  • KNZB

Oproep aan alle verenigingsbesturen

20 februari 2023

Feedback g6afddd865 1280

Ook dit jaar zullen er weer drie waarderingsprijzen worden uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 3 juni 2023. Voor een van deze jaarprijzen, de KNZB vrijwilligersprijs, kunnen ook verenigingsbesturen kandidaten voordragen. Onderstaand de omschrijving en de oproep kandidaten voor de prijzen voor te dragen.

Voordrachten voor de KNZB vrijwilligersprijs vergezeld van een foto kunt u vóór 1 april a.s. indienen bij het directiesecretariaat via directie@knzb.nl

De KNZB vrijwilligersprijs

Uitvoering:
Voor de inzet als landelijke vrijwilliger binnen de KNZB. Ter waardering van een veelbelovende vrijwilliger, welke een voorbeeld voor de andere vrijwilligers is geweest.
Uitreiking aan één vrijwilliger, lid van de KNZB

Uitreiking:
De uitreiking vindt plaats door de voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Toekenning:
De voordracht dient te geschieden door het verenigingsbestuur of het bondsbestuur. De toekenning geschiedt door het bondsbestuur.