Samen op het startblok voor een pedagogisch zwemsportklimaat

26 september 2022

Nieuws 11

KNZB en Hogeschool Windesheim gaan samenwerking aan

Vanuit de ambitie ‘Een Leven Lang Zwemmen’ bouwt de KNZB aan een eigen sportmodel, waarin de sporter centraal staat. Vanuit de overtuiging dat de basis daartoe gelegd wordt in de jonge kinderjaren (De Sportieve Basis) is er urgentie om de jeugdzwemsport meer naar de behoefte van het kind in te richten. Hierin vinden we het belangrijk dat dit in een veilige en optimale omgeving gebeurt. Begrijpen hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe sport hieraan bijdraagt is voor de KNZB van groot belang.

De KNZB zet zich al 130 jaar in om de zwemsport in Nederland te promoten en te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om niet enkel sporttechnisch in ontwikkeling te blijven maar ook maatschappelijk en sociaal. In dat kader is een samenwerking met Hogeschool Windesheim gezocht.

Het ‘Lectoraat Sportpedagogiek, in het bijzonder naar een veilig sportklimaat’ van Hogeschool Windesheim heeft sinds de oprichting in 2014 specifieke wetenschappelijke praktijkkennis ontwikkeld gericht op een pedagogisch sportklimaat. Het is een van de ambities deze kennis specifiek speelklaar te maken en te implementeren in het bestaande sportlandschap.

Pedagogisch sportklimaat
Sport is een belangrijk onderdeel in de opvoeding van kinderen. Het is een plek waar kinderen niet enkel opgroeien maar ook zeker opgevoed worden. Belangrijk dus dat we kinderen een veilige plek bieden waar ze met plezier naar toe gaan.
Een pedagogisch sportklimaat is een positief en veilig leerklimaat waarbij we jeugdigen helpen ontwikkelen in en door sport. Het door het lectoraat ontwikkelde Pedagogisch Sportkompas (zie bijlage) biedt kennis en inzicht om zo’n klimaat te creëren.

Samenwerking
Beide partijen vinden elkaar in de ambitie om de jeugdsport meer vanuit het kind perspectief in te richten. Het doel is kinderen langer en met meer plezier betrokken en verbonden houden bij de sport. De samenwerking tussen de KNZB en het Lectoraat Sportpedagogiek zal hier meer invulling aan geven.
In de praktijk willen de partijen de komende jaren inzetten op het versterken van het pedagogisch sportklimaat op drie niveaus:

  1. Op macroniveau (de sportbond) door het ontwerp van jeugdsportbeleid;
  2. op mesoniveau (de vereniging) door de organisatie van het jeugdsportaanbod;
  3. en op microniveau (de trainer/coach) door het opleiden en begeleiden van jeugdsportkader.

Meer weten?
Wil je meer weten over de samenwerking of het pedagogisch sportklimaat? Neem contact op met Marin Mulder (marin.mulder@knzb.nl) of Ruben Buijserd (pr.buijserd@windesheim.nl) of kijk op www.pedagogischsportklimaat.nl.