Vereniging van nostalgisten zoekt 'jong bloed'

11 januari 2023

Nieuws 3

De Vereniging van Nostalgisten vierde onlangs haar 45-jarige bestaan met een tweedaagse in Maastricht. Deze groep met zwem- en waterpololiefhebbers met een lange staat van dienst binnen de Nederlandse zwemwereld is nog altijd zeer betrokken bij de huidige ontwikkelingen binnen de KNZB.

Wel constateerden zij dat het ledenbestand in de loop der jaren behoorlijk is vergrijsd: bijna 60% is nu ouder dan 75 jaar. Het bestuur is daarom op zoek naar verjonging (vanaf 55 jaar).

De meeste Nostalgisten hebben lange tijd een bestuursfunctie of een lidmaatschap van een van de landelijke commissies binnen de KNZB gehad. Ook (voormalige) regio- en kringfunctionarissen zijn lid. Om lid te worden is het in ieder geval belangrijk dat je een lange staat van dienst hebt bij de KNZB, ‘Nostalgische herinneringen’ hebt aan die tijd en nog altijd belangstelling hebt voor de huidige ontwikkelingen binnen de KNZB.

Als nieuwe doelgroepen voor het lidmaatschap ziet de Vereniging van de Nostalgisten verenigingsbestuurders, regionale bestuurders en andere vrijwilligers die ook landelijke bekendheid hebben of hadden, oud-trainers met lange staat van dienst op landelijk niveau en oud-topsporters met een carrière binnen de KNZB. Voorwaarde voor lidmaatschap is ook dat je een of meer personen in de Vereniging van Nostalgisten kent door wie je voorgedragen kunt worden. Het bestuur beslist uiteindelijk over het lidmaatschap.

Interesse om lid te worden? Neem dan contact op met secretaris Loekie van Huissteden via huisgoot@xs4all.nl.