• Bestuurlijke ontwikkeling
  • KNZB

We zijn op weg

23 januari 2023

Anders kijken

We zijn op weg

De routekaart is uitgestippeld, de mijlpalen zijn gezet, en langzaam zetten we de eerste tussenstappen.

We zijn gestart met een proces rondom het wijzigen van de statuten die worden voorgelegd tijdens de volgende ALV op 1 december 2022. In een volgende update zoomen we hier graag op in. Daarnaast heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de regiobesturen, het bestuur en het bureau, en wordt daar een vervolg aan gegeven op 9 juni. In de afgelopen ALV is ook aangegeven dat er met de huidige regiobesturen wordt toegewerkt naar een transitieplan per regio. De contouren worden geschetst, en mogelijk kunnen op 9 juni daar per regio concrete afspraken over worden ingepland.

Tevens is het adviserend orgaan aan de directie, de Klankbordgroep, inmiddels twee keer bij elkaar gekomen. En wordt er voor de zomer nog een vervolgafspraak ingepland.

En als laatste, maar niet het minst belangrijkste, het toewerken naar de vijf sporttakken en een kolom verenigingsondersteuning en participatie in één werkorganisatie. Waterpolo was al gestart, Waterbasketbal werkt al landelijk en wordt ook verder ingericht zoals de andere sporttakken. De projectgroep Zwemmen zal een start maken met de verdere detailplanning en inrichting van de commissies/taakgroepen. Hetzelfde geldt voor Schoonspringen en Synchroonzwemmen, waar een kick-off meeting voor Schoonspringen is gepland voor 13 juli 2022.

We gaan jullie meenemen in de verschillende stappen die worden gezet via updates op de website pagina, gesprekken en/of reguliere nieuwsbrieven. Mocht je toch iets willen delen, kun je ook altijd even een mail sturen. Hopelijk treffen we elkaar snel eens.