• Evenementen
  • KNZB
  • Algemene wedstrijdzaken

Wedstrijden in België vrijgesteld van wedstrijdkosten KNZB

25 januari 2024

Nederland Belgie

Wedstrijden in België vrijgesteld van wedstrijdkosten KNZB

Voor alle zwemdisciplines wordt deelname aan wedstrijden in België vrijgesteld van wedstrijdkosten benoemd in Art C 9.1 van het reglement. Daarmee geeft de KNZB gehoor aan het verzoek dat diverse verenigingen o.a tijdens het vorige Ledenberaad en de ALV hebben ingebracht. Dit sluit ook goed aan bij de ontwikkeling die we nadrukkelijk terugzien in het openwaterzwemmen, waar Belgische wedstrijden onderdeel zijn van ons Open Water Circuit. Door de nieuwe situatie wordt voor de verenigingen een financiële drempel weggenomen om mee te doen aan internationale wedstrijden. Deze regeling gaat in per 01-01-2024. Kosten voor reeds ingediende wedstrijden zullen niet gefactureerd worden. Deelname in België dient wel nog steeds via de gebruikelijke route aangemeld te worden. Doe dat met dit formulier.