• Opleidingen

Opleiding niveau 5

Campagne waterpolo officials

TopCoach niveau 5 is de opleiding voor coaches die de ambitie hebben om op het hoogste internationale niveau talenten en topsporters te trainen en te coachen. De opleiding is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool Groningen en NOC*NSF, in samenwerking met sportbonden, coaches, overige hogescholen en universiteiten.

In de TopCoach niveau 5 opleiding zijn de maatwerkprogramma's gericht op de topsportpraktijk, persoonlijke ontwikkeling en op kennis en vaardigheden. Hier worden diverse experts voor ingezet. De opdrachten in de praktijk staan centraal om te werken aan het ontwikkelen van de zeven benodigde competenties:

 1. Coachen tijdens topwedstrijden
 2. Training geven
 3. Begeleiden van sporters
 4. Samenstellen en managen van een begeleidingsteam
 5. Ontwikkelen van topsportbeleid
 6. Vergaren, ontwikkelen en delen van kennis
 7. Bevorderen competentieontwikkeling coaches

De TopCoach niveau 5 opleiding is toegankelijk voor alle trainers/coaches met niveau 4, coaches die met talentvolle topsporters werken of gewerkt hebben op nationaal niveau en die de ambitie hebben om op het allerhoogste internationale niveau met topsporters te werken. Meer informatie is te vinden onder inhoud opleiding/ toelatingseisen.

De deelnemer ontvangt het TopCoach5 certificaat, gebaseerd op de KSS 2012 en aansluitend op de Europese niveau indeling.

Inhoud van de opleiding

Competentiegericht leren
De TopCoach niveau 5 opleiding is gebaseerd op competentiegericht leren. De cursist is in de praktijk aan het werk. Daarbij loopt hij tegen zaken aan waar hij wel of niet goed mee uit de voeten kan. Hij/Zij bemerkt bij zichzelf behoefte aan informatie. Tijdens workshops, overleg, lezen van literatuur, collegiaal overleg wordt kennis opgedaan. Die kennis moet in de praktijk worden ingepast.

Ontdekken wat je sporters nodig hebben of de organisatie nodig heeft, kennis vergaren en deze binnen met een passende houding, in je eigen stijl implementeren in je dagelijks werk maken dat je in de werkpraktijk competenter wordt.

In principe kan de cursist zijn eigen opdrachten formuleren, de opleiding heeft per leertraject een set van opdrachten geformuleerd die als voorbeeld of richtlijn kunnen gelden.

De opleiding tot TopCoach niveau 5 is gericht op de ontwikkeling van de volgende competenties:

 1. Coachen tijdens topwedstrijden (20 credits)
 2. Trainen van topsporters (20 credits)
 3. Begeleiden van ontwikkeling van topsporters ( 8 credits)
 4. Managen van een begeleidingsteam (8 credits)
 5. Ontwikkelen en ondersteunen van topsportmeerjarenbeleid (7 credits)
 6. Vergaren, ontwikkelen en delen van kennis (7 credits)

Leertrajecten
De competenties worden ontwikkeld in ´leertrajecten´ (zeven in totaal). Een leertraject bestaat uit praktijkopdrachten in combinatie met activiteiten ter ondersteuning van het leerproces zoals bijvoorbeeld colleges, lezingen, workshops, literatuuronderzoek, e-learning e.d. De praktijkopdrachten vinden altijd plaats in de context van topsport (stage-/leerwerkplek). De opzet van de studie en de internationale oriëntering brengen met zich mee dat er veel gebruik wordt gemaakt van een elektronische leeromgeving.

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
Aan het begin van de TopCoach niveau 5 opleiding stelt de deelnemer, in samenwerking met een leercoach, een Persoonlijk OpleidingspPlan (POP) op. In het POP maakt de deelnemer duidelijk hoe zijn route naar de verschillende proeven van bekwaamheid er uitziet. Er wordt rekening gehouden met de competenties die de deelnemer eventueel al heeft ontwikkeld. De ontwikkeling vindt plaats binnen de volgende zeven competenties:

 1. Coachen tijdens topwedstrijden
 2. Training geven
 3. Begeleiden van sporters
 4. Samenstellen en managen van een begeleidingsteam
 5. Ontwikkelen van topsportbeleid
 6. Vergaren, ontwikkelen en delen van kennis
 7. Bevorderen competentieontwikkeling coaches

De opleiding is per definitie gericht op maatwerk! Maatwerk maakt het mogelijk om de studie af te stemmen op de persoonlijke situatie (werk, opleiding, ervaring) van de deelnemer.

Duur opleiding
De studiebelasting van deze opleiding bedraagt 75 credits (= 2100 uur). Voor iedere deelnemer zal de indeling en de verdeling van die belasting anders zijn. De deelnemer maakt dat duidelijk in zijn POP. Naast de persoonlijke situatie zal ook de sport waarin de deelnemer actief is daarin een bepalende factor zijn. Hoewel de totale belasting dus 1,25 studiejaar beslaat, kan de totale doorlooptijd per deelnemer verschillen. Het maatwerk komt door dit alles tot uitdrukking.

Toelatingseisen
Om in te schrijven voor TopCoach niveau 5 dient de deelnemer te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent in het bezit van een bondserkende kwalificatie op niveau 4 én;
  Een geschikte stageplek moet realiseerbaar zijn
 • De TopCoach5 opleiding start met een beperkte groep deelnemers vanwege het specifieke programma.

Voor meer informatie en aanmelding kijk je op deze website.