• Werkorganisatie

VO-P

Stockfoto zwemmen - zwemband

Inleiding

In de bestuurlijke ontwikkeling van de KNZB en om tot ‘Eén werkorganisatie’ te komen is er tijdens de ALV besloten om een kolom in te richten voor sporttakoverstijgende onderwerpen. Deze kolom heet Verengingsondersteuning- en participatie (VOP) en wordt bemenst door vrijwilligers met ondersteuning vanuit het bondsbureau.

Sporttak-overstijgende onderwerpen waar de VOP-kolom zich op dit moment mee bezig houdt zijn: ledenwerving en behoud en vrijwilligersbeleid. Versterken verenigingen, elementair zwemmen, opleidingen en een veilig sportklimaat staan op de planning. De onderwerpen zijn veranderbaar, afhankelijk van actualiteiten en behoefte van verenigingen. Deze kolom staat in verbinding met de sporttakken: waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen, schoonspringen en waterbasketbal.


Het Centraal overleg VO-P bestaat uit de volgende vrijwilligers:

  • Riny Janssen, official HZPC Horst aan de Maas
  • Kees van Rooijen, voorzitter Aquarijn
  • René van Zijl, voorzitter ZV De Zaan
  • Jacqueline Koster, voormalig bestuurder regio Noord
  • Jan Ursem, voormalig bestuurder regio Mid-West
  • Erik Wietses, voormalig bestuurder regio Mid-West

Hierbij worden zij ondersteund vanuit het Bondsbureau door:

Dorien Dijk en afhankelijk van het onderwerp voegt een thema expert van de KNZB zich bij de projectgroep. Eerder werd de VO-P kolom ondersteund vanuit de KNZB door: Ivette Groenendijk en Lennart Stekelenburg.

Visie VO-P kolom

De VOP-kolom ondersteunt de KNZB in het ontwikkelen, monitoren en bijsturen van beleid en onderwerpen die sporttakoverstijgend zijn en die waarde toevoegen aan de zwemsport en de versterking van de verenigingen (leden van de KNZB).

Doel

De bedoeling van de VOP-kolom is om de sporttakken te ondersteunen in de sporttakoverstijgende zaken, zodat zij zich zo veel mogelijk kunnen richten op de sportspecifieke taken. Ook is het de bedoeling om de verenigingen ‘best practices’ te kunnen aanreiken, zodat zij zich verder kunnen versterken.

Om dit te realiseren moet de VOP-kolom zijn voelsprieten in de (sport)samenleving hebben. Dat betekent kennis en informatie opdoen van wat in de samenleving op sportgebied speelt. Hierbij kun je denken aan de individualisering van de sport, de levensvatbaarheid van de (zwem)verenigingen, trends en ontwikkelingen, de rol van de overheid en de sportakkoorden. Daarnaast is het ook belangrijk om in verbinding de staan met de andere sportkolommen. Zij zien de ontwikkelingen in de zwemsport en de ondersteuning die zij daarbij nodig hebben. Het is daarbij de bedoeling dat we met elkaar gestructureerd antwoord geven op de maatschappelijke en sportieve ontwikkelingen en zo min mogelijk situationeel te werk gaan.

Positionering

Wij zien de VOP-kolom gepositioneerd tussen de uitvoerende taken die worden vervuld door de sporttakken (organiseren van competities, kampioenschappen en opleiden van officials) en de directie van de KNZB (inclusief de ondersteuning daarvan) die zich met de strategie bezighoudt. Op deze wijze ontstaat een organisatie waarbij de uitvoerende informatie en onderzoek informatie bij de directie komt die hierop de strategie kan bepalen voor de toekomst van de organisatie.

Visueel ziet dit er min of meer als volgt uit:

Het is natuurlijk van het grootste belang dat we dubbel werk in de organisatie voorkomen. Wel kunnen taken complementair aan elkaar zijn. Om dit goed in te regelen is het noodzakelijk dat de VOP-Kolom met de sporttakken en de directie om de tafel zit om kennis, ervaring en informatie uit te wisselen. Daarnaast hebben wij als VOP-kolom behoefte aan sturing vanuit de directie die immers de strategie bepaalt.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen in de toekomst of op een bepaald onderwerp, laat het ons weten.
Voor vragen m.b.t. de VOP-kolom kan je terecht bij de vrijwilligers van de VOP-kolom en bij Dorien Dijk.