• Opleidingen

Algemene informatie

17 februari 2023

Ben je geïnteresseerd om een opleiding niveau 1,2 of 3 te volgen, neem dan contact op met een van de geselecteerde ondernemers. Onze ondernemers kijken graag samen met jou wanneer de eerste volgende opleiding niveau 3 van start gaat of bijvoorbeeld naar een op maat gemaakt leertraject voor jou of voor jouw vereniging/zwemschool. Je vindt de ondernemers op deze pagina.

Niveau 1 Introductie in de zwemsport

Introductie in de Zwemsport is hét product om nieuwe ouders, vrijwilligers en kader bekend te maken binnen de vereniging. In de introductie word zowel aandacht besteed aan zwemslagen, maar ook aan verenigingszaken. De vereniging kan zelf de invulling van de dagdelen bepalen.

Er worden in deze introductie cursus vijf thema's behandeld:

1. De vereniging en de zwemsport (sporttakspecifiek)
2. Spelregels (sporttakspecifiek)
3. Technieken (sporttakspecifiek)
4. Wedstrijden
5. Veiligheid

Instapniveau deelnemers
Introductie in de Zwemsport is gemaakt voor ouders die nog geen binding hebben met de sport en/of met de vereniging. Dé doelgroep als het gaat om het werven van nieuwe kaderleden! Wanneer de deelnemers toch al met enige regelmaat langs de badrand staan, raden wij aan om hen op te geven voor een niveau 2 opleiding.

Twee mogelijkheden
Je hebt als vereniging of zwemschool twee mogelijkheden:

1. Je kunt de dagdelen volledig zelf verzorgen, waarbij wij wel aanraden dat een instructeur met tenminste "niveau 3" voor de groep staat. Je krijgt in dit geval al het materiaal via de ondernemer digitaal toegestuurd en kunt dan vrijwel direct aan de slag.
2. Er bestaat ook de mogelijkheid om één van de KNZB ondernemers de dagdelen bij uw vereniging te laten verzorgen. Hier zijn extra kosten aan verbonden, maar het geeft misschien wel net dat stukje extra diepgang dat de deelnemers nodig hebben.

Lesmaterialen
De lesmaterialen zijn zo ingericht dat ze geschikt zijn voor alleen theoretische bijeenkomsten. Maar het is natuurlijk nog leuker om de dagdelen uit te breiden met een praktijkgedeelte. Je kunt de dagdelen dan prima aan de lestijden koppelen en de kandidaten laten ervaren wat de kinderen ook leren. Het heeft onze voorkeur om praktijk erbij te doen, maar de keuze is aan de de vereniging.

Niveau 2 trainer/coach of instructeur

Beginnende trainers, coaches en instructeurs starten met een opleiding op niveau 2. In deze opleiding leer je hoe je verantwoord training of les kunt geven aan met name de jeugdige zwemsporters. Jouw rol is om deze enthousiaste sporters de basisvaardigheden aan te leren. Om dit te kunnen doen, wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de verschillende technieken en hoe je deze op een veilige, positieve, leuke en enthousiaste manier aanleert.

Rol en verantwoordelijkheden
De trainer/coach op niveau 2 is verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een training. Deze training is gebaseerd op een aangereikte jaarplanning door en/of onder supervisie van een daartoe gekwalificeerde trainer. De trainer/coach op niveau 2 begeleidt bij wedstrijden en is verantwoording verschuldigd aan degene die de eindverantwoordelijkheid draagt.

De instructeur op niveau 2 is verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een zwemles. De instructeur op niveau 2 kan de vaardigheidstoetsen afnemen en het diplomazwemmen mede organiseren en is verantwoording verschuldigd aan degene die de eindverantwoordelijkheid draagt.

Onderdeel van de opleidingen trainer/coach en instructeur op niveau 2 vormt een verplichte praktijktoets. Het behalen van een voldoende voor deze praktijktoets is een voorwaarde voor het aanvragen van de PvB's.

Niveau 3 Zelfstandig trainer, coach of instructeur

Na het volgen van de opleiding trainer/coach of instructeur niveau 2 kan je jezelf inschrijven voor de opleiding trainer/coach of instructeur niveau 3.

Rol en verantwoordelijkheden
Het bestuur van de zwemvereniging of (commerciële) zwemondernemer is op te vatten als werkgever. De trainer/coach of instructeur niveau 3 geeft zelfstandig training, coacht zelfstandig sporters bij wedstrijden, organiseert zelfstandig (sport)activiteiten en neemt zelfstandig vaardigheidstoetsen af. De trainer/coach of instructeur niveau 3 stuurt trainer/coaches en instructeurs van niveau 1 en niveau 2 aan. Hij of zij is verantwoordelijk voor een sfeer die sporters ruimte biedt voor een sportieve ontplooiing en het sport- en spelplezier vergroot. Hij of zij werkt bij het organiseren van activiteiten samen met andere kaderleden en rapporteert aan het bestuur.

Instroomeisen opleiding niveau 3

  • Minimale leeftijd van 17 jaar bij het starten van de PvB's
  • Beschikken over aantoonbare zwemvaardigheden die minimaal gelijk zijn aan de eindtermen van het zwem-ABC
  • Zorgen voor een praktijkbegeleider/collega met minimaal een diploma trainer, coach, instructeur niveau 3
  • Toegang tot- en kunnen werken met een computer of laptop met internetverbinding
  • Diploma trainer, coach of instructeur niveau 2 van de sporttak van jouw keuze. Indien je geen diploma trainer, coach of instructeur niveau 2 van de sporttak van jouw keuze hebt, neem dan contact op met een van onze ondernemers. Aan de hand van een intake gesprek en een praktijktoets wordt bepaald of je kunt starten met de opleiding niveau 3.