• Software
 • e-mailaccount

E-mailaccount @zwembond.nl

10 februari 2023

Finger g0a9258bf4 1920

Het e-mailadres naamvereniging@zwembond.nl moet het gemakkelijker maken om controle te krijgen over de communicatie stromen binnen jouw vereniging. Met het @zwembond.nl adres is er een vast e-mailadres om officiële correspondentie aan te verzenden.

Je kunt ervoor kiezen om vanuit 1 mailadres te communiceren en de e-mail op een centraal punt binnen te laten komen. Wanneer meerdere personen tot dit account worden gemachtigd bouw je een centraal archief op en zal iedereen gemakkelijk op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging. De e-mail kan ook automatisch worden doorgestuurd naar andere adressen naar keuze en toegevoegd worden aan jouw eigen mailprogramma.

De e-mail van @zwembond.nl kan ook via internet gelezen worden.
Klik hier om via internet in te loggen.

Hieronder enkele aandachtspunten voor het gebruik van het e-mailaccount:

 • De algemeen secretaris van de vereniging heeft de inloggegevens ontvangen
 • Zijn de inloggegevens niet bekend, stuur dan een email aan info@knzb.nl, vanuit het mailadres van een bestuurslid van de vereniging
 • Inloggegevens worden alleen verstrekt met dubbele controle en uitsluitend aan de algemeen secretaris én de voorzitter, zoals deze geregistreerd staan in Sportlink.
 • Je kunt e-mails die je ontvangt op het @zwembond.nl adres automatisch laten doorsturen naar het huidige adres, maar desgewenst ook naar meerdere adressen. Gebruik hiervoor zo min mogelijk privé emailadressen, maar bijvoorbeeld secretaris@naamvereniging.nl
 • Het e-mailaccount dient 1 x per 48 uur gelezen te worden in de webmail en bovendien voor een wedstrijd gecontroleerd te worden of sprake is van een strafoplegging (volgens Huishoudelijk reglement KNZB).
 • Wanneer doorstuuradressen worden ingesteld, raden wij aan die regelmatig te controleren. Vooral bij wisselingen in bestuur en commissies is het belangrijk te controleren of de doorstuuradressen nog actueel zijn.

Wij willen benadrukken dat de identiteit van de vereniging (in de vorm van een eigen e-mailadres) gewoon behouden kan blijven. Je kunt mail ontvangen via het @zwembond.nl mailadres namelijk automatisch laten doorsturen naar het huidige adres, maar desgewenst ook naar meerdere adressen.

Eén van de belangrijkste doelen die we nastreven bij de keuze voor een verenigingsmail account, is het verminderen van de hoeveelheid brieven die door het bondsbureau wordt verspreid. Brieven verzenden is kostbaar en tijdrovend en ze kunnen door het verenigingssecretariaat lastiger worden verspreid dan e-mails. Als de vereniging met een postbus werkt, wordt deze veelal niet dagelijks geleegd en als de vereniging niet met een postbus werkt, zijn adreswijzigingen regelmatig niet altijd en overal up to date.

Bijzondere aandacht daarbij voor de tuchtrechtspraak waar tot op heden sprake is van aangetekende verzending van post. Naast de bovengenoemde nadelen ten aanzien van schriftelijke post in het algemeen brengt aangetekende verzending nog hogere kosten met zich mee, dient de ontvanger thuis te zijn als de post arriveert of moet hij/zij zich op het postkantoor vervoegen om de post op te halen als hij/zij niet thuis is.

In het tuchtreglement (L) is voorzien in deze wijziging. De verzending van aankondigingen en uitspraken van tuchtzaken aan @zwembond.nl heeft daarmee een formeel karakter en de vereniging is gehouden hiervan kennis te nemen. Het niet lezen van tuchtuitspraken waarvan de vereniging op deze wijze in kennis is gesteld en het vervolgens hierdoor zich onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf wordt volgens artikelen L22 en L24 gestraft.

Andere publicaties die nog op papier worden verspreid zullen op korte termijn eveneens alleen nog digitaal worden verspreid, waarmee het @zwembond.nl mailadres het enige door de KNZB gebruikte formele adres voor verenigingscorrespondentie zal worden. Natuurlijk kun je diverse berichten ook via andere kanalen ontvangen. Om te voldoen aan statutaire of reglementaire bepalingen volstaat echter verzending aan het @zwembond.nl mailadres. Volgens het Huishoudelijk Reglement is een vereniging verplicht 1 x per 48 uur de e-mail te lezen en bovendien voor een wedstrijd te controleren of sprake is van een strafoplegging.

Welke mails kun je verwachten op het mailadres?

 1. Algemene KNZB nieuwsbrief
 2. Tuchtzaken
  1. Via het e-mailaccount ontvang je een bericht dat er een tuchtzaak aanhangig is gemaakt. Je kunt de gegevens van de tuchtzaak dan via Sportlink Club bekijken. Voor het gehele proces van tuchtzaken verwijzen wij je naar deze pagina.
 3. Bestellingen vanuit de webshop die betaald worden via de verenigingsfactuur (voormalig depot)
  1. Indien er een bestelling via de webshop is geplaatst, welke betaald moet worden via de verenigingsfactuur (voormalig depot), zal er een e-mail worden verzonden aan het naamvereniging@zwembond.nl mailadres. Deze e-mail bevat de bestelling, de naam van de besteller en de kosten. Indien het bestuur (de penningmeester) akkoord is met de bestelling en dat de kosten in rekening worden gebracht, dienen zij op de link (“bevestig de bestelling”) in deze e-mail te klikken. Pas dan is de bestelling compleet afgerond en zal deze worden verzonden.
 4. Berichten uit de webkalender over het aanvragen van wedstrijden, administratieve heffingen, etc.
 5. AFAS Outsite
  1. Facturen vanuit de KNZB worden verstuurd naar het online klantportal AFAS Outsite van de vereniging. De penningmeester van de vereniging beschikt over een inlog met toegang tot dit online klantportal. In deze klantportal heeft de vereniging inzicht in alle (openstaande) facturen.
   De vereniging kan met de volgende gegevens inloggen op AFAS Outsite:
   Adres: https://afasoutsite.knzb.nl/
   De gebruiksnaam is het zwembond-mailadres van de vereniging (naamvereniging@zwembond.nl)
   Wanneer het wachtwoord onbekend is, kan dit opnieuw worden opgevraagd via de button ‘Wachtwoord opvragen’ in het inlogscherm. Je ontvangt dan een link op het zwembond-mailadres.
   Wij raden aan om alle e-mails van verkoopfacturen@knzb.nl automatisch door te laten sturen naar het mailadres van de penningmeester, zodat de meldingen over nieuwe facturen niet steeds doorgestuurd hoeven te worden door de beheerder van het zwembond-mailadres en de penningmeester direct op de hoogte is. In de handleiding staat beschreven hoe dit automatisch doorsturen ingesteld kan worden.

Handleiding e-mail account @zwembond.nl @knzbregio.nl

Klik hier om in te loggen bij de webmail van @zwembond.nl

 • Klik hier om de handleiding mailinstellingen voor verenigingen of regio's te downloaden.
 • Klik hier voor de handleiding over het gebruik van een @zwembond.nl mailadres.

Instellen spamfiltering:
Als je berichten via de webmail verstuurt, dan is er geen uitgaande spamfiltering. Als je een mailaccount configureert in een mail cliënt, dan is er wel uitgaande spamfiltering.
Check hier hoe je een spamfilter kunt instellen.

Veelgestelde vragen webmail @knzbregio.nl en @zwembond.nl

Ik ben het wachtwoord kwijt of wil graag toegang tot een mailbox

Interconnect kan alleen aan geautoriseerde contactpersonen een nieuw wachtwoord verstrekken. Je kunt een nieuw wachtwoord opvragen door een e-mail te sturen naar de afdeling sport via zwemmen@knzb.nl of waterpolo@knzb.nl etc. Zowel voor het aanvragen en verwijderen van een mailbox, als voor het wijzigen van een wachtwoord.

Vereniging emailadres:
Leden van het verenigingsbestuur kunnen contact opnemen met info@knzb.nl om het wachtwoord te laten wijzigen.

Ik kan geen email doorsturen

Dit heeft te maken met een instelling in de compabiliteitsweergave.
Open Internet Explorer. Ga naar webmail.interconnect.nl;

Klik in het menu in Internet Explorer op Extra - Instellingen voor compabiliteitsweergave.
Deze website toevoegen. Klik op Toevoegen.
Klik op sluiten.

Open webmail.interconnect.nl opnieuw.

De email komt niet aan bij de ontvanger, verstuurd via mijn mailclient

Controleer of uw ip adres op een blacklist staat en laat deze verwijderen:
https://mxtoolbox.com/blacklists.aspx

Controleer of de instellingen bij de uitgaande email juist staan ingesteld. Kijk voor de instelling bij uw eigen provider wat de instelling zijn.

Gebruik voor uitgaande mail serverpoort 587.

Staat het vinkje SMTP verificatie aan?

Aanvraag nieuwe emailadressen of verwijderen/wijzigen emailadressen regio

Voor de regio vrijwilligers zijn standaard emailadressen beschikbaar op de regio domeinnamen @knzboost.nl, @knzbwest.nl etc

Heeft u een nieuw emailadres nodig of wilt u er een aantal wijzigen of verwijderen?

Neem contact op met je contactpersoon op de afdeling Sport via zwemmen@knzb.nl, waterpolo@knzb.nl etc.

Is er een storing met de webmail van Interconnect?

Wanneer er een storing is van de webmail van Interconnect kunt u op deze website de status inzien.

Mijn vraag staat hier niet tussen. Wat nu?

Stuur indien jouw vraag hier niet tussen staat een mailtje naar info@knzb.nl. We zullen je zo spoedig mogelijk van een reactie voorzien!

Van toepassing zijnde artikelen uit het reglement

Verplichtingen leden
Artikel 2.3
Elke vereniging moet minstens 1 keer per 48 uur de correspondentie die aan een of meer door de KNZB ter beschikking gestelde e-mailadressen (in de stijl van naamvereniging@knzb.nl) lezen. Daarmee wordt de vereniging geacht op de hoogte te zijn van deze correspondentie en dus ook van een eventuele tuchtzaakbehandeling.

Artikel 2.4
Elke vereniging moet maximaal 24 uur voor een wedstrijd controleren op door de KNZB ter beschikking gestelde e-mailadressen (naamvereniging@knzb.nl), of de spelers van de vereniging een schorsing of andere straf opgelegd hebben gekregen.

Slotbepalingen
Artikel 40.1
Indien geen bondsblad wordt uitgegeven moet in alle artikelen van dit reglement, waarin gesproken wordt van “bondsblad” gelezen worden: “informatiebulletin, openbare publicatie of rondschrijven (schriftelijk of langs electronische weg) aan alle leden, bondsorganen, bondscommissies of officials.”

Diverse Tuchtrechtspraak
Artikel L11, L17, L20, L24, L31
Deze spreken allen over verzending aan ‘Vereniging@knzb.nl”. Bij de ingangsdatum van deze reglement tekst zal “@knzb.nl” worden vervangen door “@zwembond.nl”.