• ALV

Extra Algemene Ledenvergadering 21 maart 2024

28 mei 2024

  1. Opening​
  2. Welkomstwoord door de voorzitter​
  3. Verslag en actiepunten Algemene Ledenvergadering d.d. 7 december 2023 (besluitvorming) (bijlage 1)
  4. Verslag van het Ledenberaad d.d. 29 februari 2024 (informatief) (bijlage 2)
  5. Presentatie Jaarplan en begroting 2024 (bijlage 3 en 4) ​
  6. Advies Auditcommissie (bijlage 5)
  7. Jaarplan 2024 & Begroting 2024 inclusief Tarievenlijst (besluitvorming)​ (bijlage 6)
  8. Plan van aanpak Relatiemodel (bijlage 7)
  9. Sluiting