• Privacy

Fotobeleid

27 februari 2023

Fotobeleid

De KNZB heeft over het maken en de publiceren van foto’s ed. het volgende geregeld:

  • Bij het maken en publiceren van foto’s houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt;
  • Een pers, foto- en video registratie beleid m.b.t. KNZB evenementen;
  • Artikel 38 in Huishoudelijk reglement ter informatie aan bezoekers en deelnemers over beeldmateriaal t.b.v. nieuws en promotie van de zwemsport (NB. Geen commercieel gebruik).

Belangrijkste informatie over fotograferen / filmen voor verenigingen

Omgang met beeldmateriaal

Veel vragen gaan over wat wel en niet mag met foto’s en film. Als vuistregel kan men er vanuit gaan dat voor het maken en publiceren van wedstrijdbeelden geen toestemming nodig is, ook niet bij jeugdevenementen of bij herkenbare individuen. Dit valt onder vrijheid van meningsuiting. Een foto met identificeerbare individuen erop gebruiken voor een promotie poster voor een volgende evenement is wel afhankelijk van toestemming, zowel vanuit de wet op persoonsgegevens als vanwege portretrechten.

Omdat veel wedstrijden plaatsvinden in een besloten ruimte – alleen open water zwem- en waterpolowedstrijden niet – is het wel wenselijk kenbaar te maken dat er gefotografeerd of gefilmd wordt. Heimelijk filmen is namelijk niet toegestaan. Dat kan door de foto- en videocamera’s duidelijk in beeld te hebben, maar beter is hier met een bordje bij de ingang de aandacht op te vestigen.

Mocht een persoon bezwaar hebben tegen publicatie van een foto van hem of haar, dan kan hij/zij dit kenbaar maken bij de vereniging of webbeheerder. In dat geval wordt het privacybelang van het individu afgewogen tegen het recht van vrijheid op meningsuiting. In de meeste gevallen geldt dan alsnog het tweede, maar als vereniging kun je je afvragen of je hierin in het gelijk gesteld wilt worden of gewoon tegemoet komt aan de wens van jouw lid. Belangrijk is hierbij vooral dat je niet vooraf toestemming hoeft te vragen maar wel op verzoek mee kunt werken aan het achteraf verwijderen van foto’s. Het spreekt daarbij voor zich dat voor een instromende of recreatieve sporter privacy een groter gewicht heeft dan bij een professionele zwemmer of eredivisie speler.

Voor jeugdevenementen gelden geen aparte regels. Juist voor zwemverenigingen geldt wel dat bij foto’s van kinderen in badkleding het privacybelang snel zwaarder weegt dan de vrijheid van meningsuiting. Als je deze discussie wilt vermijden is het aan te raden foto’s met kinderen te beperken tot actiefoto’s, groepsfoto’s of foto’s waarbij kinderen op de rug worden gezien.

Het filmen of fotograferen beperkt zich niet tot de organisatie. Tenzij in een accommodatie het filmen of fotograferen is verboden, of als kopers van een entreebewijs voor een evenement erop gewezen zijn dat filmen en fotograferen niet is toegestaan, is het ook voor bezoekers toegestaan dit te doen. Als een organisator het vermoeden heeft dat de persoon die filmt of fotografeert hier ongepaste doelen mee heeft, is het raadzaam de persoon hierop aan te spreken en te vragen zich te identificeren. Als een persoon niet afdoende kan uitleggen waarom hij/zij in het zwembad is, kan de toegang ontzegd worden.

Let op dat een verbod op fotograferen of filmen impliceert dat ook ouders geen foto’s meer van hun kinderen kunnen maken. Een algeheel verbod geldt ook voor iedereen die te goeder trouw is.