Privacywetgeving

Privacywetgeving

NOC*NSF en de sportbonden hebben samen met de Stichting AVG geprobeerd verenigingen te ondersteunen met het klaarmaken van de organisatie om te voldoen van de nieuwe privacyregels. Nu is er nieuwe stap gezet in die ondersteuning: de AVG helpdesk.

De AVG helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg, het sociaal domein, NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens staat er eenduidige informatie op deze website. Voor sommige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met fotografie, staat er informatie specifiek voor de sport tussen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met je verenigingsondersteuner, dan word je via hen verder geholpen.

Q&A-site
De Q&A-site van de AVG Helpdesk vervangt het Q&A-document, wat je voorheen op deze website kon downloaden. Ook de overige informatie over de AVG op voorclubs.nl is geüpdatet.

AVG Stappenplan
De vouchers, die je als vereniging bij de KNZB kon opvragen om het Stappenplan te volgen, zijn al door veel clubs gebruikt. Om de toegang tot het online stappenplan te verlengen (€60,- per jaar) kun je contact opnemen met Stichting AVG.

Privacywetgeving

AVG - Wat houdt het in?

Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden gelaten. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemen we het recht op de bescherming van persoonsgegevens.

Als sportvereniging ben je wettelijk verplicht tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en alle andere personen van wie je persoonsgegevens verwerkt. Privacywetgeving stelt daarvoor een aantal concrete regels. Om te begrijpen hoe je die regels naleeft, is het handig om enkele basisbegrippen te kennen. De belangrijkste begrippen lichten we hierna toe.