Financiën & Verzekeringen

Financiën & Verzekeringen

Veel beslissingen en beleidskeuzes hebben invloed op de financiële situatie van verenigingen en sportaanbieders. Veel vaste kostenposten kunnen een flinke aanslag op de reserves van de vereniging betekenen. Ook als het een vereniging voor de wind gaat, is een verantwoord financieel beleid van levensbelang. Veel bruikbare informatie over de financien binnen een vereniging vind je op:
sport.nl/voorclubs

Alle verenigingen zijn via de KNZB verzekerd. Wat houden deze verzekeringen precies in? Via deze pagina vind je meer informatie over de KNZB verzekeringen.

Facturen vanuit de KNZB
Facturen vanuit de KNZB worden verstuurd naar het online klantportal AFAS Outsite van de vereniging. De penningmeester van de vereniging beschikt over een inlog met toegang tot dit online klantportal. In deze klantportal heeft de vereniging inzicht in alle (openstaande) facturen.

De vereniging kan met de volgende gegevens inloggen op AFAS Outsite:

  • Adres: https://afasoutsite.knzb.nl/
  • De gebruiksnaam is het zwembond-mailadres van de vereniging (naamvereniging@zwembond.nl)
  • Wanneer het wachtwoord onbekend is, kan dit opnieuw worden opgevraagd via de button ‘Wachtwoord opvragen’ in het inlogscherm. Je ontvangt dan een link op het zwembond-mailadres.

Wij raden aan om alle e-mails van verkoopfacturen@knzb.nl automatisch door te laten sturen naar het mailadres van de penningmeester, zodat de meldingen over nieuwe facturen niet steeds doorgestuurd hoeven te worden door de beheerder van het zwembond-mailadres en de penningmeester direct op de hoogte is. In de handleiding staat beschreven hoe dit automatisch doorsturen ingesteld kan worden.

Declaratieformulier voor vrijwilligers

Er is een nieuwe versie van het declaratieformulier. Voor het declareren van Daggeld is het verplicht om het Burgerservicenummer in te vullen.
Digitaal declaratieformulier vrijwilligers:

Contributies & Tarieven

Alle verenigingen welke aangesloten zijn bij de KNZB betalen per jaar contributie over het aantal leden dat bij hen is aangesloten. De contributie is vastgelegd in de Statuten van de KNZB en wordt jaarlijks geïndexeerd. De ledenaantallen welke gebruikt worden voor de contributieheffing worden ook gebruikt voor het vaststellen van de stemlijst voor de ALV. In onderstaande brief staat meer informatie over het proces van de contributieheffing.

Contributie
Contributiebrief 2024
Uitleg: Rapportage ledentallen
Uitleg: Ledenopgave voor jaarlijkse ledenbijdrage

Tarieven
Via onderstaande link zijn de tarieven voor 2024 te downloaden. In dit document vind je onder andere de contributie en administratieve tarieven en heffingen.
Tarievenlijst:

Tarievenlijst 2024

Opstellen Jaarverslag

Als vereniging dient u jaarlijks een jaarverslag op te stellen.
Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur. Het financiële jaarverslag, oftewel de jaarrekening, is de verantwoordelijkheid van de penningmeester. De voorzitter en/of de secretaris maken een zogenaamd algemeen jaarverslag.