• Verenigingen

Versterken & Professionaliseren

Shutterstock 309114395 plankje

Inleiding

Nederland kent een sterke verenigingsstructuur en jouw vereniging vervult daarin een belangrijke rol! Door de naweeën van corona, de energiecrisis en inflatie (badwatertarieven) staan zijn er nieuwe uitdagingen om het hoofd te bieden. Die komen boven op het veranderende gedrag van de sporter of consument. Daarnaast vragen we van de onmisbare vrijwilliger steeds meer flexibiliteit en kwaliteit.

De overheid vraagt steeds vaker een bredere maatschappelijke rol van de vereniging. En dat in een landschap dat steeds complexer wordt. De regelgeving (overheid), subsidies (gemeente) en beschikbaarheid van badwater (exploitanten) en concurrentie van andere sportaanbieders zijn zaken waar bestuurders veel tijd aan kwijt zijn om deze goed af te handelen.

De KNZB is er om jouw vereniging te helpen bij het professionaliseren en versterken van de vereniging, om zo een toekomstbestendige vereniging te blijven of worden. Met de vereniging samen willen we inzetten op het aanstellen van een professionele kracht op lokaal niveau. De rol van deze betaalde persoon kan in veel gevallen voor een groot gedeelte via lokale financieringslijnen gerealiseerd worden.

De professional binnen de vereniging

Met de professional binnen de vereniging is er een kwalitatief goed opgeleide en bevlogen persoon die de vrijwilligers kan ontlasten, ondersteunen en enthousiasmeren. Vanuit “extra” ureninzet gaat de professional aan de slag om toe te werken naar een toekomst bestendige vereniging.

Een zwemsportcoördinator kan zich (in samenwerking met lokale clubkadercoaches) zichtbaar langs de badrand bezighouden met het begeleiden en opleiden van het vrijwillig kader maar kan vanuit zijn bredere rol dus ook sturing geven aan het opzetten van extra activiteiten en/of ondersteunen bij bestuurstaken binnen jouw vereniging.

Samen met partners uit de lokale driehoek (vereniging, gemeente (exploitant) en KNZB) wordt gericht gewerkt aan het aantrekken, boeien en binden van zwemmers in alle doel- en leeftijdsgroepen en het vergemakkelijken van de bestuurstaken binnen jouw vereniging.

Waar gaat de professional mee aan de slag?

De professional zal werken aan verschillende doelstellingen die vooraf gezamenlijk vastgesteld worden. . Deze doelstellingen worden in de meeste gevallen alleen behaald wanneer er samengewerkt wordt met de lokale driehoek bestaande uit de gemeente (exploitant), vereniging(en) en de KNZB. De activiteiten waar de professional mee aan de slag gaat zijn in de meeste gevallen gericht op het realiseren van vier belangrijke doelstellingen

De vier doelstellingen

1. Versterken van samenwerking zwemvereniging(en)

De zwemsport staat onder druk en samen zullen we tot een slimmere en meer efficiënte organisatie moeten komen. Door een slimme samenwerking tussen exploitant en vereniging(en) op te zetten kan er gezamenlijke gewerkt worden aan een betere positionering van de zwemsport, invulling van kader binnen de vereniging en personeelstekorten binnen de zwembadbranche.

2. Verbeteren in- en doorstroom vanuit de zwemles

Na het behalen van een zwemdiploma is er in veel gevallen geen of slechts beperkt aanbod ontwikkeld dat logisch aansluit om te blijven zwemmen via een zwemvereniging. Voor zwemverenigingen is het van belang om aanbod te ontwikkelen dat volgordelijk in elkaar overloopt.

3. Verbeteren pedagogisch-didactisch klimaat

Door het verbeteren van het pedagogisch-didactisch klimaat binnen de vereniging(en) wordt ingezet op het behouden van leden. De keuze van leden om wel of niet bij een vereniging te blijven wordt bepaald door het ervaren sportplezier in relatie met een krachtig pedagogisch-didactisch klimaat binnen de vereniging.

4. Verminderen bestuurlijke ballast

Door wet- en regelgeving zoals de AVG en de WBTR komen verenigingsbesturen maar moeizaam toe een het vervullen van hun kerntaak namelijk het aanbieden van de zwemsport. De professional kan deze druk verlagen door het opzetten/aanpassen van vrijwilligersbeleid, subsidie verantwoording richting gemeenten, slimme exploitatie met derden betreft badwater.

Professionalisering in NL 2

Professionaliseren in Nederland

Op verschillende plekken in Nederland werken verenigingen, gemeente en KNZB samen om de zwemsport te versterken. Lees hier welke mooie initiatieven er al zijn.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Paulien van den Boogaard

Paulien van den Boogaard

Paulien van den Boogaard

Projectleider Professionalisering

Sport

Professionaliseren en versterken verenigingen

Blijven zwemmen na de zwemles

Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning

Heb je vragen over het professionaliseren van je club of ben je benieuwd naar best practices rondom ledenwerving, neem dan contact met verenigingsondersteuning op.