Ledenwerving & -behoud

Ledenwerving en -behoud zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan van iedere vereniging. Bij een groot aantal verenigingen staat het ledenaantal onder druk. Om dit ledenaantal op te krikken kun je diverse acties ondernemen om leden te werven. Daarnaast is het natuurlijk ook heel belangrijk welke inspanningen je als vereniging doet om je leden te behouden. Immers, als je je leden niet weet te behouden, gaat het positieve resultaat van ledenwerving snel in rook op. Op deze pagina vind je alle informatie om een vliegende start te maken op het gebied van ledenwerving en -behoud.

Ledenwerving

We hebben vijf toolkits ontwikkeld voor het thema ledenwerving, welke je hieronder kunt downloaden. Deze toolkits geven inspiratie, praktische handvatten en concrete adviezen om het thema ledenwerving binnen jouw vereniging heel gericht in te zetten.

Ledenbehoud

Ook hebben we een toolkit ontwikkeld om je te helpen bij het focussen op ledenbehoud. Deze toolkit kun je hieronder downloaden. Deze toolkit geeft inspiratie, praktische handvatten en concrete adviezen om het thema ledenbehoud aan de slag te gaan.

Jongeren 13 - 19 jaar


Logo-Keep-Youngsters-Involved_600x600-300x300


Vooral het behoud van jongeren verdient speciale aandacht van zwemverenigingen en de KNZB. Uit onderzoek blijkt dat op tienjarige leeftijd 80% van de Nederlandse kinderen wekelijks sport en zijn net zoveel kinderen aangesloten bij een sportvereniging. Als ze een paar jaar ouder zijn, stromen bij de meeste sporten veel jongeren uit. Het blijkt moeilijk te zijn om deze kinderen op latere leeftijd weer in beweging te krijgen. Waarom stoppen zoveel jongeren met sporten en wat kun je doen om dit te voorkomen en juist deze groep te binden en te behouden?

Om daar meer grip op te krijgen neemt de KNZB deel aan een Europees project waar onderzocht wordt wat de redenen zijn waarom jongeren stoppen en wat we kunnen doen om ze voor de sport te behouden.
De resultaten van dit project en de tips, tricks en praktische tools voor verenigingen zijn te vinden op: www.keepyoungstersinvolved.eu

Binnen het Europese project is o.a. in samenwerking met zwemverenigingen een kaartspel ontwikkelt wat je met vrijwilligers, bestuur en jongeren kan doen. Dit heeft het doel het jeugdbeleid in de vereniging te verbeteren. Dit spel is ook in het Nederlands beschikbaar. Deze is hier te downloaden. De KNZB heeft ook een voorraad fysieke exemplaren. Wil je er één ontvangen voor jouw vereniging? Mail dan naar ledenwerving@knzb.nl.

Ben je op zoek naar nog meer informatie?

Via Clubbase, een website van NOC*NSF zijn nog meer handige tips te vinden op het gebied van ledenwerving en -behoud:

Ook het programma 'Welkom op de Club' kan je helpen om dit thema handen en voeten te geven. Dit programma is onderdeel van de sportservicelijst van NOC*NSF en aan te vragen via de adviseur lokale sport. Er is via deze weg een gedeeltelijke of volledige vergoeding beschikbaar.

Neem voor meer informatie of ondersteuning contact met ons op!

Bas Hokke

Bas Hokke

Bas Hokke

Accountmanager Ledenwerving

Marketing, Communicatie & Partnerships

Blijven zwemmen na de zwemles

Ondersteuning Verenigingen

Ondersteuning Verenigingen

Heb je vragen over het professionaliseren van je club of ben je benieuwd naar best practices rondom ledenwerving, neem dan contact met verenigingsondersteuning op.