• KNZB
  • Verenigingen

Fuseren

13 februari 2023

Het aantal fusies van sportverenigingen is de laatste jaren toegenomen. De redenen om te fuseren hebben vaak te maken met teruglopende ledenaantallen, stijgende kosten en vermindering van inkomsten of een gedwongen verhuizing naar een andere accommodatie.
Om tot een fusie te komen is veel tijd, doorzettingsvermogen en een omzichtige benadering van de leden van de betrokken verenigingen nodig. Een goede voorbereiding is voor het slagen van de fusie daarom van essentieel belang.

Om je in dit traject goed te kunnen begeleiden heeft de KNZB een informatiepakket samengesteld, deze kun je via de link hieronder downloaden. Hierin vind je alle informatie over de procedure en de in te vullen documenten die nodig zijn om met andere verenigingen te kunnen fuseren.

Terug naar Lidmaatschap KNZB