• KNZB
  • Zwemveiligheid

Voor ouders

06 februari 2023

Super Spetters 2

Opbouw zwemlestraject
In de eerste fase van de zwemles raken kinderen gewend aan het water. Na deze fase staan de borstcrawl en rugcrawl centraal. Dit zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn. Later in het traject leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen, bijvoorbeeld de HELP-houding, hurksprong en draai lengte as worden al in een vroege fase aangeleerd. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

Gebruik materiaal
Tijdens de zwemlessen maken kinderen gebruik van een badmuts, zwembril en zoomers (kleine flippers). Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden.

De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd. Alle vaardigheden waarbij onderwater oriëntatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we niet met drijfmiddelen maar wel met hulpmiddelen.

Communicatie
Een belangrijk onderdeel van SuperSpetters zwemles is de communicatie met ouders en het kind. Voor de start van de zwemlessen worden ouders goed geïnformeerd over het zwemlestraject en ouders worden middels voortgangsgesprekken gedurende de zwemlessen op de hoogte gehouden van de voortgang. Tijdens kijklessen kunnen ouders aan de badrand de vorderingen van het kind aanschouwen.
Kinderen ontvangen bij aanvang van het zwemlestraject een persoonlijk zwemboek. In dit zwemboek zitten leuke zwemlesverhalen voor de kinderen, kunnen beloningsstickers worden geplakt en staat handige informatie voor de ouders.

Veelgestelde vragen

Waarom is SuperSpetters voor kinderen van 4 of 5 jaar?

De KNZB adviseert dat kinderen vanaf 4 of 5-jarige leeftijd beginnen met de SuperSpetters zwemles. De KNZB ziet dat kinderen in deze leeftijdsfase beschikken over de grove motorische vaardigheden die nodig zijn voor het beheersen van de eerste zwemtechnieken. Kinderen van deze leeftijd vinden het leuk om te leren en te oefenen. Zo leren ze spelenderwijs zichzelf te redden in het water. Dat is wel zo veilig.

Leren kinderen met SuperSpetters alleen nog borstcrawl en geen schoolslag?

Dit wordt vaak gedacht, maar is niet het geval.

Tijdens de zwemles staat allereerst het wennen aan het water centraal. Denk hierbij aan het verdragen van spetters, de beperkte ademhaling en de druk op het lichaam onder water. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs.

Kinderen starten tijdens het leerproces met de borstcrawl en rugcrawl. Deze zwemslagen sluiten het beste aan op de natuurlijk bewegingsvormen. Na deze fase starten de kinderen met het aanleren van de enkelvoudige rugslag, wanneer deze slag goed gaat, wordt ook de schoolslag aangeleerd.

De kinderen leren 'gewoon' vier slagen. Tijdens het diplomazwemmen demonstreren de kinderen de vier slagen.

De kinderen zwemmen met zwembril, is dit wel veilig?

Het klopt inderdaad dat kinderen zwemles krijgen met een zwembril. Deze zwembril hebben de kinderen echter nooit een hele les op.

Kinderen hebben, wanneer ze onverwachts in het water komen geen zwembril op. Om deze reden moeten kinderen wennen aan het prikken van het water in de ogen en het wazig kijken. In de periode wanneer kinderen wennen aan het water, wordt er dus niet met een zwembril gezwommen. Alle vaardigheden waarbij onder wateroriëntatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Bijvoorbeeld het duiken, onderwater zwemmen, over een mat klimmen worden allemaal zonder zwembril uitgevoerd. Zo leren kinderen ook goed zwemmen zonder zwembril.

Wanneer de zwemslagen worden geoefend, zwemmen de kinderen wel met zwembril. Hierdoor kunnen ze zich volledig richten op het mooi en goed uitvoeren van de slagen en worden ze niet gehinderd door prikkende ogen.

Een kind mag deelnemen aan het diplomazwemmen wanneer de slagen met en zonder zwembril goed uitgevoerd kunnen worden.

Hoeveel keer per week kan een kind zwemles volgen?

De KNZB adviseert twee zwemlessen per week. Zo volgen leermomenten elkaar snel genoeg op om kinderen maximaal te laten profiteren van het herhalingseffect van de zwemles.

Is er slechts één keer per week les, dan is het leereffect van de voorgaande zwemles minder. Bij teveel lessen per week leert een kind wel snel de vaardigheden, maar maakt ze niet goed eigen. Dit zorgt voor een onrustige en onstabiele leerweg. Het effect hiervan is dat kinderen die na het behalen van het zwemdiploma langere tijd niet zwemmen, een deel van de vaardigheden weer verliezen.

Door gebrek aan badwater kan een aanbieder er voor kiezen SuperSpetters maar 1 keer per week aan te bieden. Dit is niet erg, uw kind zal dan ook goed leren zwemmen, alleen zal het zwemlestraject iets langer duren.

Leert mijn kind zwemmen met kurkjes om?

SuperSpetters vindt het belangrijk dat een kind eerst went aan het water. Kinderen leren het water kennen zonder drijfmiddelen. Zo ontdekken kinderen wat wel en niet mogelijk is in het water zonder dat ze daarbij geholpen worden. Kinderen leren afzetten en (uit)drijven, hierbij maken ze gebruik van hun natuurlijk drijfvermogen. Goed kunnen drijven en uitdrijven is een voorwaarde om zwemslagen aan te kunnen leren.

In een latere fase worden de drijfmaterialen wel ingezet, niet als drijfmiddel, maar als hulpmiddel. De kinderen beheersen het drijven, maar kunnen dankzij een hulpmiddel alle concentratie richten op het uitvoeren van een zwemslag.

Kinderen lijken veel te spelen, waarom is dit?

In de eerste fase van SuperSpetters bevat de zwemles extra veel speelse opdrachten. Denk hierbij aan verschillende spelletjes. Zo worden kinderen spelenderwijs vriendjes met het water en ontdekken wat water met ze doet en wat zij met water kunnen doen.

Het is belangrijk dat een kind eerst went aan het water, voordat de zwemslagen aan bod komen. Wanneer een kind angst heeft voor het water en de eigenschappen van water onvoldoende kent, zorgt dit in een latere fase voor verkrampte zwemslagen. Zo verdwijnt het plezier in het zwemmen snel. Daarom is er binnen SuperSpetters voor gekozen eerst te investeren in het vertrouwen van kinderen in het water.

Kunnen ouders meekijken tijdens de zwemlessen?

Elke zwemlesaanbieder kan zelf bepalen of ouders direct aan het zwembad mee kunnen kijken of alleen via een beeldscherm of in de kantine.

Communicatie tussen ouders en zweminstructeur is belangrijk binnen SuperSpetters. Daarom mogen ouders erop rekenen dat de instructeur contact met hen opneemt als er vragen of problemen zijn. Ouders die vragen hebben kunnen contact opnemen met de lesgever of de uurleider/coördinator.

Zwemlesaanbieders die werken met SuperSpetters organiseren minstens 4 keer per jaar kijklessen. Tijdens deze kijklessen mogen ouders aan de badrand meekijken. De kijklessen zijn speciaal zo ingericht dat ouders de vorderingen van de kinderen kunnen bekijken.

Hoe groot zijn de lesgroepen?

De KNZB Adviseert zwemlessen aan kleine groepen kinderen van een vergelijkbaar niveau. Het voordeel van werken met kleine groepen is dat er meer persoonlijke aandacht is per kind. De lesstof kan eenvoudig worden aangepast.

SuperSpetters heeft een maximum gesteld van 8 kinderen per lesgever en 12 kinderen bij twee lesgevers. Zo is er altijd voldoende individuele aandacht voor een kind.

Is er een bijdrage voor de zwemles voor kinderen in armoede?

Één op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Normale dingen zoals zwemles is voor deze kinderen vaak niet mogelijk. En laat een zwemdiploma nou juist een echte must zijn in ons waterrijke Nederland. Dankzij Kinderhulp en het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen nu een groot aantal van deze kinderen toch zwemles krijgen.

Aanvragen voor SuperSpetters kunnen ingediend worden bij Nationaal Fonds Kinderhulp. Zij vergoeden een deel van het SuperSpetters traject. Als ouder kun je helaas niet zelf een aanvraag indienen. Iemand die professioneel bij jullie gezin betrokken is kan dat wel, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, iemand van het wijkteam van de gemeente, jeugdhulp of de school of kerk.

Op deze website vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag.

Toch meer informatie voor aanbieders?