• KNZB
  • Verenigingen

Nieuwe startgemeenschap oprichten

13 februari 2023

Je vereniging kan besluiten een startgemeenschap op te richten om diverse redenen. Zo kan het zijn dat de startgemeenschap als doel heeft om een niveau hoger te gaan zwemmen of waterpoloën doordat de beste spelers geselecteerd worden, ook kan het voorkomen dat een startgemeenschap wordt opgericht om terugtrekking uit de competitie te voorkomen. Een startgemeenschap kan zelfs als test dienen voor een eventuele fusie in de toekomst. Kortom je kunt op verschillende manieren een startgemeenschap oprichten.

Om in een nieuw competitieseizoen van waterpolo met een startgemeenschap uit te kunnen komen dient deze voor 1 mei van het betreffende jaar bij het bondsbureau aangevraagd te worden. Voor wedstrijdzwemmen moet de startgemeenschap vòòr de uiterste inschrijfdatum van de competitie zijn opgericht. Voor de andere sporten dient de startgemeenschap te zijn opgericht voor inschrijving in een wedstrijd of evenement.

Belangrijk bij het oprichten van de startgemeenschap is dat het doel bepaald wordt. Waar gaan beide verenigingen zich op richten en wat is de achterliggende gedachte. Bespreek dit vooraf goed met elkaar en met de leden om misverstanden te voorkomen. Over een startgemeenschap hoeft niet officeel gestemd te worden in de ALV, de ervaring leert echter dat het belangrijk is dat de leden achter de startgemeenschap staan om het geheel te laten slagen.

Om je in dit traject goed te kunnen begeleiden heeft de KNZB een informatiepakket samengesteld. Hierin vind je alle informatie over de procedure en de in te vullen documenten die nodig zijn om met andere verenigingen een startgemeenschap te kunnen vormen. Deze kun je downloaden via onderstaande link.

Wil je de startgemeenschap beëindigen of inkrimpen?
Dan ontvangen wij graag een door alle bestuursleden van de deelnemende verenigingen ondertekend verzoek daartoe.

Terug naar Lidmaatschap KNZB