• Schoonspringen
  • Opleidingen

Official schoonspringen

16 februari 2023

Shutterstock 93381175

Schoonspringen is één van de twee jury sporten die er in de zwemsport zijn. Als official moet je in een fractie van een seconde een beoordeling doen van een sprong, waarbij er gelet wordt op de uitvoering en technische moeilijkheid. Je beoordeelt de sprong met een cijfer.

De coördinator taakgroep reglementen schoonspringen beheert de lijst van personen die bevoegd zijn de opleidingen te geven. Officials met de bevoegdheid 5 en 6 die al ruime ervaring hebben in het jureren op allerlei niveaus en in het bezit zijn van de trainersbevoegdheid schoonspringen B en/of 3 kunnen zich aanmelden indien zij de opleiding willen gaan geven bij de coördinator reglementen schoonspringen.

Binnen schoonspringen zijn er de volgende officials:

Beoordelaar (6)
De beoordelaars geven de waardering voor de sprongen in een wedstrijd. De beoordelaar mag wedstrijden voor individueel springen en voor synchroonspringen beoordelen. Het materiaal van de cursus is te beschikbaar via de KNZB Webshop.

Jurysecretaris (T)
De jurysecretaris is verantwoordelijk voor het invullen van de springlijsten en de administratieve ondersteuning tijdens de wedstrijd. Hierbij hoort onder andere het klaarleggen van springlijsten en het uitwerken van de einduitslag.

Het materiaal van de cursus is te beschikbaar via de KNZB Webshop.

Scheidsrechter (5)
Tijdens een wedstrijd is de scheidsrechter eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Hij/Zij leidt de wedstrijd en zorgt er bij bijzonderheden of problemen voor dat deze worden opgelost. De scheidsrechter heeft niet alleen kennis van het regelement en van het beoordelen maar weet ook uitleg te geven over de achtergronden van de regels en heeft leidinggevende vaardigheden.
Wanneer u de bevoegdheid 6 heeft kunt u op basis van het doorlopen van een praktijk stage en een mondeling examen doorgroeien naar de rol van scheidsrechter. De commissie officials en reglementen schoonspringen van de KNZB coördineert deze stage periode waarvan de duur afhankelijk is van het aantal beschikbare geschikte wedstrijden en beschikbaarheid van de stagebegeleiders tijdens die wedstrijden.

Opleidingen
Opleidingen tot schoonspring- officials worden verzorgd door de commissie officials en reglementen schoonspringen van de KNZB. Via de coördinator taakgroep reglementen schoonspringen kan informatie worden verkregen over personen die bevoegd zijn de opleidingen te geven. Officials met de bevoegdheid 5 en 6 die al ruime ervaring hebben in het jureren op allerlei niveau en in het bezit zijn van de trainers bevoegdheid schoonspringen niveau 3 kunnen zich aanmelden indien zij de opleiding willen gaan geven bij de coördinator reglementen schoonspringen.

Cursusmaterialen
Materiaal van de official opleidingen kun je vinden in de KNZB Webshop. Verder is de almanak schoonspringen ook beschikbaar, met veel extra informatie over de reglementen en het hoe en wat bij schoonspringen.

LET OP: wil je deelnemen aan een opleiding dan is een geldige VOG geregistreerd in Sportlink een vereiste!