• KNZB
  • Verenigingen

Organisatie, visie & strategie

13 februari 2023

Organisatie

Een organisatie is een manier waarop de verschillende delen tot een systematisch geheel in elkaar zijn gezet. Voor een vereniging is een goede organisatie van belang om goed te blijven functioneren.

Hieronder hebben wij alvast een aantal praktisch bruikbare documenten voor u op een rij gezet die u op weg kunnen helpen bij het vorm geven van de organisatie van uw vereniging.

Visie & strategie

Visie & strategie helpt je bij het bepalen van de koers van jouw vereniging. Waar wil de vereniging naar toe en welke documenten kunnen je daarbij op weg helpen.

Om een beeld te krijgen van hoe jouw vereniging ervoor staat op verschillende thema's, kun je onderstaand een organisatieprofiel invullen. Je maakt daarmee een scan/blauwdruk van hoe jouw organisatie ervoor staat op de thema's beleid & visie, accommodatie, kader, doelgroepen, financiën, marketing & communicatie, samenwerking en Veilig Sport Klimaat.

Na het invullen van de online vragenlijst ontvang je van de KNZB een adviesrapport. Door middel van een spindiagram en statistische gegevens vanuit het Kennis en Informatie Systeem Sport (KISS) over uw ledenaantallen krijg je dit visueel gepresenteerd. Daarnaast ontvang je adviezen voor verbeterpunten en een overzicht van producten en diensten waarmee de KNZB je met deze verbeterpunten op weg kan helpen.

Documenten die u kunnen helpen het beleid van jouw vereniging vorm te geven vind je hieronder: