• Blijven zwemmen na de zwemles

Praktijkvoorbeeld blijven zwemmen: MNC Dordrecht

12 september 2022

Nieuws 13

Praktijkvoorbeeld blijven zwemmen: MNC Dordrecht

MNC Dordrecht vertegenwoordigt een rijke geschiedenis van 100 jaar zwemsport in Dordrecht, een provinciale en historische stad met 120.000 inwoners. De club, waar leszwemmen, waterpolo en wedstrijdzwemmen wordt aangeboden, is in 2000 voortgekomen uit een fusie van de verenigingen Merwede & Nautilus.

MNC Jeugdafdeling
MNC heeft in haar verenigingsplan aangegeven een algehele jeugdafdeling te willen introduceren met ingang van het seizoen 2023/2024 en volgt daarin zoveel mogelijk de visie van het KNZB Sportmodel. “Van leren zwemmen naar blijven zwemmen” krijgt een nieuwe dimensie, waarbij het lidmaatschap van èn binding met de vereniging centraal staat. De MNC Jeugdafdeling bestaat uit verschillende fasen die hierna worden toegelicht.

MNC Actieve Start
In deze fase vormt het ABC-diploma één opleiding, waardoor we minder uitval gedurende de zwemopleiding en meer doorstroming naar de zwemsporten nastreven. Tijdens de MNC Actieve Start krijgen de jeugdige leden wekelijks extra lessen aangeboden, waarbij plezier beleven en het aanleren van extra vaardigheden de belangrijke componenten zijn. Per onderdeel van het diploma, ondermeer in beeld gebracht met stickers, wijzigt de inhoud van het extra blok. Kids worden zo steeds beter voorbereid op het deelnemen aan de zwemsporten.

MNC FUNdament
Na het ABC-diploma kan laagdrempelig worden deelgenomen aan de activiteiten van het MNC FUNdament. Dit betreft een fase van 2 tot 4 jaar, waarbij de sporttechnische accenten breed-motorisch en veelzijdig zullen zijn. Om het MNC FUNdament extra aantrekkelijk te maken mogen de kinderen gedurende een bepaalde periode gratis lid blijven van de vereniging. Zwem- en balvaardigheid staan centraal, maar ook hinderniszwemmen, vinzwemmen, snorkelen, springen en andere wateractiviteiten komen aan bod. In die eerste jaren staat nog steeds het waterplezier centraal en krijgen de kids alle gelegenheid om zich naar hartenlust uit te leven in het water. Hoewel het resultaat ondergeschikt is, besteedt het programma zeker aandacht aan het competitie-element en daarnaast is een combinatie met andere sporten heel goed mogelijk. Ook het MNC FUNdament wordt begeleid met kaarten, stickers en aanvullende info!

MNC Sport + MNC Speel & Zwem
Na ons FUNdament bieden we voor ieder wat wils aan. Het is zowel prestatief (“MNC Sport”) als recreatief (“MNC Speel & Zwem”) ingesteld. Beide zijn de kurken waar de vereniging op drijft en geven sporters een prachtige basis om decennia lang plezier in het water te hebben. Prestatief leggen we hiermee de basis voor onze MNC-sporten Waterpolo en Zwemmen, die beiden de ambitie hebben om op het hoogste sportieve niveau uit te komen. De interactie tussen beide sporten blijft hier nog nadrukkelijk aanwezig, omdat de overtuiging is dat een breed aanbod de beste opleiding is voor onze sporters en de kansen daadwerkelijk vergroot om een leven lang te sporten in het water, maar ook de basis te leggen om (inter)nationaal te presteren. Potentiële talenten van MNC en omringende verenigingen krijgen in het Regionale Trainingscentrum een uitgekiende opleiding aangeboden waar technische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling extra aandacht krijgen.

Een goede transitie door samenwerking
Het komende seizoen (22/23) gebruikt MNC om de transitie naar het nieuwe organisatiemodel vorm te geven. Met deze opzet wil de club dat steeds meer Dordtenaren plezier gaan beleven aan sport en bewegen in het water. Dit gebeurt door een zo breed mogelijk aanbod te faciliteren voor iedere sporter van elke leeftijd en op elk niveau. Er is samenwerking met Optisport, de exploitant van de Sportboulevard, de Gemeente Dordrecht en de KNZB.

Welkom!
Tot slot gaat MNC met ingang van het nieuwe seizoen maandelijks alle nieuwe leden “Welkom bij de Club” heten, zodat alle (ouders van) nieuwe leden beter op de hoogte zijn wat zij van ons en wat wij van hun mogen verwachten. Ook hierdoor hoopt MNC de leden te binden aan de vereniging.

In het kader van het Nationaal Plan Zwemveiligheid thema ‘Blijven zwemmen na de zwemles’ is dit artikel tot stand gekomen. Wil je meer weten over de MNC Jeugdafdeling? Neem dan contact op met info@mncdordrecht.nl

Foto: Gerben Pul