• Opleidingen

Registratie, verlening en reactivatie

17 februari 2023

Registratie

Alle trainers, coaches en instructeurs met een licentie staan in Sportlink geregistreerd. De licenties worden handmatig geregistreerd door- en bij de KNZB.

Trainers/coaches/instructeurs dienen zelf de certificaten of het bewijs van deelname van bijscholingen te bewaren en deze voor verlenging door te geven aan de KNZB via opleidingen@knzb.nl.

Licentie verlenging

Om jouw kennis te verdiepen, te verbreden en bij te houden organiseren de KNZB, de KNZB ondernemers en andere organisaties, zoals de Academie voor Sportkader, NVVZT, NTB, NL Coach en meer, jaarlijks een diversiteit aan bijscholingen.

Dit kunnen zowel sporttak specifieke als sporttak overstijgende bijscholingen zijn. Het is de bedoeling dat het volgen van een scholing, een waardevolle toevoeging is op jouw kennis en kunde als trainer, coach en/of instructeur.

Na het volgen van een bijscholing ontvang je een certificaat of bewijs van deelname. Voor de bijscholingen ontvang je licentiepunt(en), het aantal licentiepunten wordt bij de aankondiging/uitnodiging vermeld. Indien het aantal licentiepunt(en) niet vermeld is, kan u mailen naar opleidingen@knzb.nl. Om in aanmerking te komen voor verlenging/reactivering van jouw licentie geldt dat je in een periode van 12 maanden tenminste twee (2) licentiepunten moet hebben behaald.

Het op uitnodiging van de KNZB als coach tijdens EK/WK/OS aanwezig zijn of als (stage)begeleider van het nationale team deel uitmaken en het opleidingstraject topcoach 5 tellen mee voor verlenging van een licentie. Hiervoor dient een bewijs of begeleidende brief over de EK/WK/OS of nationale wedstrijd meegestuurd te worden bij de aanvraag.

Bijscholingen voor een hogere licentie kun je ook volgen voor behoud van onderliggende licenties. Dit betekent bijvoorbeeld dat je als trainer, coach of instructeur niveau 2 ook een bijscholing trainer/ coach of instructeur niveau 3 kunt volgen voor het behoud van de licentie. Incidenteel kunnen bijscholingen exclusief aan trainers, coaches of instructeurs niveau 2, 3 of 4 worden aangeboden.

Daarnaast kunnen natuurlijk alle trainers, coaches en instructeurs van alle sporttakken deelnemen aan sporttak overstijgende bijscholingen voor het behoud van hun licentie. Voor instructeurs met een licentie geldt dat zij voor het behoud van hun licentie ook bijscholingen wedstrijdzwemmen mogen volgen.

Aanvraagprocedure verlenging

De verlenging van jouw licentie zal plaatsvinden wanneer je hebt aangetoond voldoende bijscholingen gevolgd te hebben en je dus voldoende licentiepunten hebt behaald. Stuur hiervoor een mail naar opleidingen@knzb.nl met als bijlage de behaalde certificaten.

Licentie reactiveren

Als jouw licentie verlopen is, kan je deze op ieder gewenst moment weer reactiveren door het volgen van voldoende bijscholingen zodat je tenminste 2 licentiepunten binnen een periode van 1 jaar behaald hebt. De aanvraag verloopt op dezelfde manier als beschreven bij 'aanvraagprocedure verlenging'.