• Blijven zwemmen na de zwemles

Swimstars, het naschoolse zwemprogramma in Deventer

24 november 2022

Blijven zwemmen na de zwemles

In Sport & Belevingscentrum De Scheg beleven kinderen tussen de 6 en 14 jaar hoe leuk sporten in het water is. Nadat ze hun basisvaardigheden hebben aangeleerd en afgesloten met zwemdiploma A en B of het Superspettersdiploma, bieden Zwemvereniging De IJsel, de Reddingsbrigade Deventer en Sportbedrijf Deventer een verrassend activiteitenpakket aan onder de naam Swimstars.

Kinderen zwemveiliger maken

Het programma bestaat uit vier verschillende blokken van 8 naschoolse lessen waarbij in ieder blok weer leuke, spannende en afwisselende zwemsportonderdelen aan de orde komen.

Tim van Beek, Programmamanager Swimstars, legt uit: “In 2018 zijn we hiermee gestart. En dus zijn we nu voor het derde jaar bezig. Het is bedoeld om kinderen zwemveilig te maken en het is opvallend dat steeds meer kinderen hun C-diploma via Swimstars halen. Dat is interessant voor ouders omdat het in 8 weken mogelijk is voor een lager tarief dan je normaal voor dit diploma betaalt.”

Elk schooljaar krijgen de kinderen op de scholen in Deventer een soort menukaart met het programma. Het bestaat uit vier blokken met een gevarieerd programma van zwemsporten. Een laagdrempelige en goedkope manier om in aanraking te komen met verschillende watersporten. Van de € 50,- per kind per blok gaat een deel naar de verenigingen. Zo is er een soort verdienmodel gecreëerd. In blok 1 staat bijvoorbeeld naast het C-diploma, Reddingszwemmen door Reddingsbrigade Deventer, Wereldzwemslagen en Aquafun centraal. Bij wereldzwemslagen leren de deelnemers bijvoorbeeld hoe kinderen in Brazilië en Japan leren zwemmen.

Per blok doen gemiddeld 50 kinderen mee. Vanaf de start begin heeft Swimstars al zeker 500 verschillende kinderen in het zwembad gehad. Blok 2 bestaat dit jaar uit: Waterpolo door DZ & PC De IJsel, Wet & Dry Bootcamp, C-diploma en de Lifeguard-training ‘Hoe word ik badjuf of meester?’. Dit laatste om te proeven aan het vak en hierbij lopen de kinderen daadwerkelijk mee met toezichthouden bij het vrijzwemmen. In januari 2021 start blok 3 met Reddingszwemmen door de Reddingsbrigade Deventer, C-diploma, Vinzwemmen en Aquasporten. Het vierde en laatste blok richt zich op Survivalzwemmen, C-diploma, Wedstrijdzwemmen en Snorkelen door DZ & PC De IJsel.

Ieder jaar ander aanbod

Van Beek vervolgt: “Kinderen kunnen kiezen om 1 blok mee te doen, maar zeker ook alle vier. De doorstroom naar de verenigingen is goed. We zien per blok zo’n 10% naar de vereniging doorstromen. Wedstrijdzwemmen is nieuw dit jaar en daarvan vind ik het spannend hoe dit uitpakt, het is toch vooral zo snel mogelijk baantjes zwemmen. Dit jaar speelden de kinderen tijdens het Aquasporten ook waterbasketball maar volgend jaar willen we die nieuwe waterboksballen gaan gebruiken.

Voor mij is het belangrijk dat ons zwemprogramma heel veel kinderen in beweging brengt. Daarnaast is het een grote meerwaarde dat de relatie tussen ons Sportbedrijf Deventer en de verenigingen Deventer Zwem & Poloclub De IJsel en Reddingbrigade Deventer stukken verbeterd is. We weten elkaar door de samenwerking vanwege dit programma makkelijk te vinden.

De reviews op de betreffende websites laten positieve geluiden horen; het Mulier Instituut heeft via gesprekken met ouders uitgezocht wat de geluiden over Swimstars zijn. Dit geeft ons terugkoppeling over waar we nog aan moeten werken. Maar wist je dat onze gastvrije ontvangst als zeer positief wordt ervaren?”

Populair

“Richting de zomervakantie zien we dat snorkelen populair is”, gaat Van Beek verder. ”Waterpolo en Reddend Zwemmen zijn dit jaar echt populair, valt ons op. Er zijn al zeker 40 kinderen lid geworden van Reddingsbrigade Deventer nadat ze de workshop hadden gedaan en een certificaat Reddingszwemmen ontvingen. Ook bij waterpolo zien we dat er veel kinderen daarna de vereniging weten te vinden. Dat is tenslotte ook ons uitgangspunt.”

Meer weten van Swimstars in Deventer: lees meer.


Dit artikel is uitgewerkt door de KNZB en maakt mede onderdeel uit van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024. De uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid wordt gecoördineerd vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Nationaal Plan Zwemveiligheid