• Reglementen

Aangepast reglement D Zwemmen incl. Parazwemmen & Masters en Toelichting per 1-9-23

06 september 2023

KNZB Logo

Redactie

Aangepast reglement D Zwemmen incl. Parazwemmen & Masters en Toelichting per 1-9-23

Per direct is het aangepaste reglement D Zwemmen van toepassing, alsmede een nieuwe versie van de Toelichting op het reglement D Zwemmen. De gewijzigde versies per 1 september 2023 zijn op de website geplaatst onder "reglementen". Daar is ook een korte toelichting op de wijzigingen in het reglement geplaatst. De wijzigingen betreffen aanpassingen in het parazwemmen, in het overzicht van vereiste bevoegdheden van officials voor de diverse wedstrijden, tolerantienorm bij jurering en de dispensatiemogelijkheid voor afwijkende zwemkleding. De diskwalificatiecodelijst (versie 15-3-2023) blijft ongewijzigd.