De KNZB wil dat iedereen zich welkom voelt

23 juni 2022

Afgelopen zondag heeft de mondiale zwembond FINA een principebesluit genomen over de voorwaarden waaronder transpersonen mogen deelnemen aan de mondiale zwemsport. Met deze voorwaarden wil de FINA eerlijke sport voor beide seksen waarborgen. De KNZB volgt in Nederland de richtlijn van NOC*NSF. Samen met een werkgroep zal de KNZB voor de Nederlandse zwemsport het principebesluit van de FINA bestuderen en blijvend werken aan heldere richtlijnen die aansluiten bij hetgeen we in ons land passend achten voor de zwemsport op alle niveaus.

Het uitgangspunt van de KNZB is dat sport van en voor iedereen is. Ieder mens heeft recht op een gelijkwaardige en respectvolle behandeling en moet een gelijke kans krijgen om van de voordelen die de zwemsport te bieden heeft te kunnen genieten. Zaken als uitsluiting, transfobie, interseksefobie en discriminatie horen daar niet bij (zie Algemene wet gelijke behandeling1).

Door NOC*NSF is de “Richtlijn gender- en seksediverse personen” opgesteld. Zoals aangegeven volgt de KNZB deze richtlijn en benadrukt nogmaals het belang van inclusiviteit in de sport. Om van deze richtlijn tot beleid voor de zwemsport te komen zal de KNZB een werkgroep instellen. Hierin vindt de KNZB het belangrijk om ook personen uit de community te betrekken en onderdeel te laten zijn van de werkgroep.

Topsport
Ten aanzien van de topsport (in dit verband op te vatten als alle internationale wedstrijden die het niveau van nationale top overstijgen) volgt de KNZB op dit moment de internationale regelgeving, zoals die gehanteerd wordt door NOC*NSF, IAAF en IOC. Dit betekent dat deelname door een transpersoon mogelijk is indien de geslachtsverandering operatief is doorgevoerd, in combinatie met een hormoonkuur van drie jaar, en waarbij de geslachtsverandering is doorgevoerd in officiële documenten zoals een paspoort. De KNZB zal samen met de werkgroep bekijken welke gevolgen het FINA-principebesluit heeft voor transpersonen binnen de sport, zowel voor de nationale als internationale wedstrijden.

Wedstrijdsport
Ook voor de wedstrijdsport volgt de KNZB op dit moment het advies van NOC*NSF, wat inhoudt dat een transpersoon zelf de keus mag maken of hij/zij/die/hen uitkomt bij de jongens/mannen of bij de meisjes/vrouwen. Resultaten en prestaties worden onverkort overgenomen en niet aangepast. Zie ook het beleid transgenderpersonen van de KNZB.

Registratie transpersonen
Voor het registreren van transpersonen in de ledenadministratie, en dan met name wat betreft de keuze van het geslacht, is het advies om hierin de keus aan de transpersoon over te laten. Alleen indien deze persoon topsport gaat bedrijven zal tijdig duidelijkheid verschaft moeten worden omtrent het geslacht (al dan niet na operatieve ingrepen en hormoonkuur). De ledenadministratie van de KNZB volgt op dit punt de informatie zoals aangeleverd door de vereniging.

Ben jij sporter en heb je nu al vragen of wil je direct contact? Neem dan contact op met een vertrouwenscontactpersoon van jouw bond, Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), Transgender Netwerk Nederland (TNN) of Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID).