• TeamNL Wedstrijdzwemmen

Onafhankelijk onderzoek naar signalen van ongewenst gedrag afgerond

05 april 2024

KNZB neemt maatregelen voor een open topsportklimaat

Naar aanleiding van kritische signalen over het topsportprogramma zwemmen en bondscoach Mark Faber van het HPC (High Performance Center) Amsterdam, heeft de KNZB onafhankelijk onderzoek laten instellen. Het onderzoeksrapport dat nu is afgerond, laat een gemengd beeld zien met betrekking tot omgangsvormen, maar spreekt niet van aantoonbaar grensoverschrijdend gedrag. De KNZB hanteert het uitgangspunt dat omgangsvormen desalniettemin als ongewenst ervaren kunnen zijn. De bond neemt daarom maatregelen om communicatie, organisatie en omgangsvormen binnen het topsportprogramma zwemmen te verbeteren en meer openheid te creëren.

Aschwin Lankwarden, algemeen directeur van de KNZB: “De KNZB betreurt het dat de bond in het verleden te weinig ruimte heeft geboden aan sporters om gevoelens van ongenoegen tijdig en in alle openheid aan te kaarten. We moeten elkaar kunnen aanspreken op de gezamenlijke normen en waarden en situaties op een volwassen manier met elkaar kunnen afhandelen. De directie van de KNZB neemt daarom maatregelen om dit in de toekomst te borgen en op te volgen.” De KNZB zal hierbij intensief samenwerken met Mark Faber. Beide partijen nemen de resultaten van het onderzoeksrapport ter harte en hebben besloten constructief met elkaar verder te gaan.

Mark Faber: “In algemene zin wil ik aangeven dat ik het betreur dat een aantal sporters gevoelens van ongenoegen heeft ervaren. In mijn functie als KNZB-hoofdcoach heb ik altijd de intentie gehad om de zoektocht naar de (sportieve) grenzen hand in hand te laten gaan met plezier in de sport. Dat is een permanente zoektocht naar de juiste balans, die je samen moet vinden. Ik zal samen met directie en collega’s alles in het werk stellen om het prestatieklimaat te optimaliseren.”