• Leden
  • Bestuur
  • KNZB
  • Verenigingen

Zonnige zaterdag voor de zwemsport op Papendal

08 juni 2023

KNZB Logo

Redactie

DSC 7438

Zonnige zaterdag voor de zwemsport op Papendal

Bij de opening van de Algemene Leden Vergadering (ALV) op zaterdag 3 juni vroeg Hayke Veldman of de mensen liever lekker buiten gingen zwemmen of binnen bij de ALV van de KNZB wilden blijven zitten. De voorzitter deed dat – letterlijk en figuurlijk – om de stemming te testen, want afwezige verenigingen konden ook online meestemmen. Van de aanwezigen op Papendal gaf 57% eerlijk toe dat ze eigenlijk het liefst een duik hadden genomen. “Top! Dat hoort ook zo als je bij de zwembond zit! Het was misschien nog wel beter geweest als 100% vóór zwemmen had gestemd”, gaf de preses zijn eigen positieve draai aan de uitkomst.

Hayke Veldman zette daarmee de toon voor een overwegend vrolijke ochtend op Papendal. Was er bij de ALV in december nog sprake van enig gemor onder de leden vanwege het gepresenteerde begrotingstekort van ruim drie ton voor 2023, daar was een half jaar later weinig meer van te merken. Sterker nog: er was zelfs sprake van een opperbeste stemming en een gemoedelijke sfeer. Geen wonder, want ‘we’ zitten, na alle Corona-ellende, weer een beetje in de lift omhoog met de zwemsport.

Opgaande lijn

Het aantal mensen dat (opnieuw) is gaan zwemmen, is behoorlijk toegenomen en ook het ledental van de KNZB is in 2022 weer licht gestegen. Dat blijkt uit ‘Zo sport Nederland’, de jaarlijkse rapportage met de belangrijkste trends en ontwikkelingen in sportdeelname die NOC*NSF onlangs heeft gepubliceerd. De KNZB springt hier positief uit als een van de bonden die de neerwaartse spiraal van de laatste (Corona)jaren heeft weten om te buigen naar een opgaande lijn.

“Natuurlijk kan dit niet los worden gezien van de lockdowns en gesloten zwembaden in 2021. Onze sport, de zwembaden en de verenigingen hebben enorm onder druk gestaan. Na al die negatieve berichten is het echter toch mooi om te merken dat mensen de weg naar het zwembad weer weten te vinden”, zei Aschwin Lankwarden, algemeen directeur van de KNZB, al deed hij – net als penningmeester Jeroen de Leeuw – er alles aan om te benadrukken dat één zwaluw nog niet direct betekent dat ook de zomer al in aantocht is…

Maar toch, het was fijn om op een ALV van de KNZB ook weer eens een beetje – weliswaar ingehouden – gejuich te horen. Los van de lichte stijging van het aantal leden, was het verheugend om te merken dat we gaandeweg 2023 financieel nog steeds rond de 0-lijn zweven. Met andere woorden: laten we vooral doorgaan op de ingeslagen weg en dan wordt het ook bij de december-vergadering van 2023 vast weer net zo gezellig als deze zonnige zaterdag op Papendal!

En door…

V.l.n.r. Ronald van Ombergen, Mathilde Vink, Jeroen de Leeuw en Hayke Veldman.Geen wonder dat 100% van de verenigingen instemde met een nieuwe termijn van Jeroen de Leeuw, net zoals men ook heel graag door wil met de bestuursleden Ronald van Ombergen en Mathilde Vink die eveneens opnieuw verkiesbaar waren. Met een warm applaus kregen zij voor de komende drie jaar een extra steuntje in de rug. Tegelijkertijd werd duidelijk dat de vorig jaar gekozen Anne-Maartje Ordelman kort na haar aanstelling door veranderde werkomstandigheden haar bestuurszetel helaas weer moest inleveren. Voor haar wordt vooralsnog geen vervanger voorgesteld.

Applaus en bloemen waren er verder voor Ivo Batelaan, die net als Caroline de Graaf-Tolkamp en Seth Heijndijk als nieuw lid van de Tuchtcommissie werd geïnstalleerd maar als enige live aanwezig was op Papendal. Verder ging de vergadering akkoord met de nieuwe Tuchtcommissie-leden Yusuf Ersoy, Ron Berbers en Marnik Sanderman. Deze drie heren zijn de opvolgers van de aftredende leden Sander Bakker, Karin Eenhoorn en de naar de Commissie van Beroep overstappende Dennis Schwartz. Christa Verploeg en Tamara Koenders knopen er – na instemming door de ALV – nog een nieuwe termijn aan vast. Zij werden allen door voorzitter Veldman bedankt voor hun vrijwillige inzet voor de KNZB in de loop der jaren en uiteraard wenste hij de ‘nieuwe’ Tuchtcommissie ook veel succes.

Mooie woorden en veel waardering werden tevens uitgesproken voor Piter Bakker, sinds 2008 lid en later voorzitter van de Bondsraad die inmiddels is vervangen door de Auditcommissie. Voor zijn jarenlange inzet en gevraagd en ongevraagd advies aan zowel het bondsbestuur als de ALV en de nieuwe Auditcommissie, werd Piter zaterdag benoemd tot Lid van Verdienste van de KNZB. Aansluitend werden Antwan van Engen en Teun Praasterink welkom geheten als nieuwe leden van de Auditcommissie die daarmee nu op volle sterkte (6) is. Datzelfde geldt voor de Commissie van Beroep, waar de vacature van de vorig jaar afgetreden Frans van Lierop dus is vervuld door Dennis Schwartz.

Ook Bart Alkemade, sinds 2013 lid en later voorzitter van de Financiële Commissie, werd benoemd tot Lid van Verdienste, terwijl Jan van den Brink en John Peek – respectievelijk sinds 2015 en 2016 lid van de Financiële Commissie – het bondsereteken kregen. Bart, Jan en John konden helaas zelf niet aanwezig zijn op Papendal, maar krijgen hun onderscheiding later uitgereikt.

Op weg in 2023…

Nadat de vergadering ook het financieel jaarverslag 2022 had vastgesteld, nam de directeur de leden nog even mee in het lopende jaar 2023. “We zijn druk bezig om door het hele land ‘best practices’ op het gebied van aantrekkelijk sportaanbod boven water te krijgen en die te delen met de andere verenigingen. Dat doen we onder meer via toolkits op onze nieuwe website, die veelvuldig worden gedownload. Ook zijn we gestart met aanpassingen in verschillende disciplines die de zwemsport laagdrempeliger maken als het gaat om de instroom van nieuwe leden. Een mooi voorbeeld daarvan is Beachwaterpolo, waar met name Paul Stravers met zijn vereniging ZV Albatros (niet te missen voor de ingang van Papendal, red.) een van de bevlogen kartrekkers is. Ook zijn we een nieuw competitieformat voor het waterpolo aan het verkennen en deze zomer zijn er minimaal vijf openwaterwedstrijden waarbij we experimenteren met deelname op basis van een flexibel lidmaatschap. Doel hiervan is om deze mensen te enthousiasmeren en mogelijk lid te laten worden van een van onze verenigingen.”

Lankwarden noemde vervolgens nog een aantal getallen die bij elkaar opgeteld misschien wel meer zijn dan de som der delen, namelijk het positieve gevoel dat de zwemsport in alle opzichten weer op weg is naar ‘vroeger’. Maar dan wel met een ‘open minded’ blik, samen met de clubs, gericht op vooruit. Zo hebben er al 21 verenigingen kennis gemaakt met de bijscholing pedagogisch sportklimaat en is er nu ook een e-learning over dit onderwerp. Verder starten er in het najaar 10 clubs met trainingen en een wedstrijdaanbod voor masterszwemmen, heeft de KNZB een fulltime integriteitsmanager aangesteld en zijn er via NOC*NSF 1.000 gratis opleidingsplekken voor vertrouwenspersonen van verenigingen beschikbaar. En clubs die hulp nodig hebben bij het aanvragen van VOG’s voor hun vrijwilligers, kunnen een beroep doen op 15 uur gratis ondersteuning per club.

“Ik doe een oproep aan clubs om, samen met onze werkorganisatie, plannen te maken om de zwemsport te stimuleren. Maar ook voor het versterken van de verenigingen of voor behoud of groei van leden. Zo kunnen we verenigingen ondersteunen bij professionalisering, bijvoorbeeld door te helpen bij aanvragen voor co-financiering via lokale en regionale sportakkoorden.”

Roos van Esch en László Nagy.Eerder op de ochtend hadden Roos van Esch en László Nagy, sportambassadeurs waterpolo & zwemmen bij het Sportbedrijf Rotterdam, al met een vlammende presentatie laten zien wat hun professionele inzet allemaal voor goeds heeft opgeleverd voor de Rotterdamse zwemsport in het algemeen en de verenigingen Blue Marlins en SVH in het bijzonder. Zij werden na hun aanstekelijke verhaal door Hayke Veldman verrast met een fraaie oorkonde en kregen eveneens een clinic door een van de TeamNL topsporters cadeau.

De KNZB start in het najaar overigens ook met een onderzoek naar een nieuw ‘relatiemodel’. Dat wil zeggen, dat het – zoals in de laatste ALV al in de nieuwe statuten is vastgesteld – ook mogelijk wordt om tijdelijke lidmaatschappen aan te gaan. “We zien in het hele land ongeorganiseerd sporten en commercieel aanbod toenemen. Dat is een trend waar we de ogen niet voor moeten sluiten maar juist op in moeten spelen”, verklaart Aschwin Lankwarden. “We willen bij de geplande KNZB-cafés in het land, samen met onze verenigingen, in gesprek over een open en flexibel model voor zwemmend Nederland, voor meer verschillende typen zwemmers en organisaties. Een model ook waarmee we beter de toegevoegde waarde van de KNZB en vooral ook de verenigingen kunnen laten zien. Uiteindelijk werken we, met terugkoppelingen bij de ALV’s, toe naar een besluit over het nieuwe relatiemodel in de voorjaarsvergadering van 2025.”

Onderscheidingen

Na het redelijk informele formele deel van de vergadering, was het tijd voor nog wat feestelijke onderscheidingen. Zo ontving Marrit Steenbergen de KNZB Prestatieprijs. Zij werd geëerd voor haar prestaties in 2022, waaronder zeven medailles op het EK langebaan in Rome (waarvan vier keer goud), brons op de 4 x 100 wisselslag mixed bij het WK langebaan in Boedapest en vier medailles op het WK kortebaan in Melbourne (waaronder de wereldtitel op de 100 meter wisselslag).

De niet aanwezige Johan Aantjes kreeg de KNZB Waarderingsprijs voor zijn enorme staat van dienst als waterpolospeler en – later – trainer/coach, waarvan ook vele jaren van nationale (jeugd)teams van de KNZB.

Het bondsbestuur had in totaal zes voordrachten voor de KNZB Vrijwilligersprijs 2022. Stuk voor stuk vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun vereniging en/of de zwemsport: Rozemijn Wiersema, Jelle Wijnja, Jetze de Groot, Ineke Bunnik, Lenie de Meijer en Peter Veer. De laatste, lid van Gay Swim Amsterdam (GSA) en initiatiefnemer van de Dag van Queer & Sports, ging er met de prijs vandoor.

Tot slot

Dat het al met al een prettige ALV was, bleek wel uit het feit dat Hayke Veldman ruim voor de geplande eindtijd van 13.00 uur de laatste ‘wel thuis’-sheet liet zien. Waarop 57% zich na een lekkere lunch als de wiedeweerga naar huis spoedde om nog snel een duik in het buitenbad of openwater te kunnen nemen. En de andere 43%? Die heeft vast en zeker hetzelfde gedaan.

Nog een keer de vergaderstukken van deze ALV en het jaarverslag 2022 teruglezen? Klik hier.

Save the dates!

KNZB-Cafés
Donderdag 14 september, 19.00-21.00 uur in de Scheg (Schaatscafé) - Deventer.
Donderdag 21 september, 19.00-21.00 uur in Clubhuis De Dolfijn – Amsterdam.
Donderdag 19 oktober, 19.00-21.00 uur in Clubhuis DZ&PC – Drachten.
Woensdag 25 oktober, 19.00-21.00 uur in De Tongelreep (Tokio zaal) – Eindhoven.

Algemene Ledenvergadering KNZB
Donderdag 7 december 2023, locatie volgt nog.

Feedback?

De KNZB is benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers over de locatie en de opzet van deze ALV, waarbij voorafgaand aan de vergadering drie workshops werden gegeven en er tevens een marktplein met producten en diensten was.


Jouw mening wordt zeer gewaardeerd. Die kun je kwijt in de enquête die volgende week per mail naar alle geregistreerde adressen wordt gestuurd.

KNZB-directeur Aschwin Lankwarden aan het woord bij de ALV. (Foto's Marcel Tabbers)