• Schoonspringen

Officialbeleid sspr

16 februari 2023

Shutterstock 110200055

Doelstelling officialbeleid schoonspringen

  • Zorgen dat er voldoende officials zijn voor alle schoonspring evenementen in Nederland;
  • Streven naar kwaliteitsverbetering van de officials in Nederland, onder meer door opleiding en bijscholing;
  • Bevorderen dat Nederlandse officials fungeren bij internationale schoonspring evenementen.

Beoordelen van juryleden, classificatie

1.3.1 Algemeen
Juryleden krijgen op basis van een beoordeling een classificatie van hun optreden. De classificatie is als volgt omschreven:
Excellent = 95% tot en met 100%
Zeer goed = 90% tot 95%
Goed = 85% tot 90%
Voldoende = 80% tot 85%
Gebrekkig = 75% tot 80%
Onvoldoende = minder dan 75%.

1.3.2 Berekening van de classificatie:
Bij de beoordeling van juryleden wordt het cijfer dat een jurylid voor een sprong geeft vergeleken met het cijfer van de waarnemer en de cijfers van het overige jurypanel voor dezelfde sprong. Indien een enkel jurylid ten onrechte naar de mening van de waarnemer 1 punt of meer afwijkt, dan wordt dat gezien als een negatieve gebeurtenis, dit wordt aangetekend als 1 punt aftrek. Als het jurylid in de ogen van de waarnemer terecht 1 punt of meer afwijkt, dan wordt dat gezien als een positieve gebeurtenis en beloont met 1 punt.
Met de eindscore wordt het totaal aantal sprongen van de wedstrijd verminderd met het aantal punten aftrek. Vervolgens wordt dit aantal gedeeld door het aantal beoordeelde sprongen maal 100%. Dit levert het behaalde score-% op.

Voorbeeld: Wedstrijd met 72 sprongen en 4 negatieve beoordelingen.
100%x[(72-4)/(72)] = 100%x0,94 = 94%.

1.3.3 Partijdigheid
Partijdigheid van juryleden wordt nationaal en internationaal zwaar aangerekend. Indien de waarnemer constateert dat een jurylid bij herhaling partijdig/vooringenomen is, bij springers van zijn eigen club, eigen regio, eigen land of andere betrokkenheid (bv. eigen kind), dan wordt de aantekening “partijdig” gemaakt en geen classificatie toegekend. Het jurylid wordt hierop aangesproken door de waarnemer en dit wordt gemeld aan de programmamanager schoonspringen van de KNZB.

Jurysamenstelling van wedstrijden

Bij alle wedstrijden in Nederland dienen de juryleden tenminste de bevoegdheid 6 en de leden van het secretariaat de bevoegdheid T te bezitten. Het bondsbestuur kan voor specifieke wedstrijden nadere eisen stellen voor wat betreft de bevoegdheden die de jury moet hebben, deze staan hierna opgenomen.

N(J)K, NMK of gelijkgestelde grote wedstrijdenOverige wedstrijden
Scheidsrechter5

voorkeur 5 anders 6

Beoordelaar66
Jury van beroep5nvt

Internationale juryleden

NaamLENFINA (gecertificeerd tot en met)
F. Adelmeijer
A 2023

M. Faber
A 2023

L. Prins
A 2023

N. Roza
A 2023
A 2023
R. van der Voort
A 2023
A 2023


De uitnodiging van juryleden voor internationale Titeltoernooien (EK, WK, OS) is in handen van de LEN (Europese zwembond) en FINA (wereld zwembond). Hiervoor hanteren de LEN en de FINA een classificatie en beoordelingssysteem voor internationale juryleden. De KNZB heeft geen invloed op de beoordeling en de uitnodiging van de internationale juryleden. De KNZB vindt het wel belangrijk dat Nederlandse juryleden ook op internationaal niveau kunnen functioneren. Daarom zal de KNZB juryleden die de ambitie en het talent hebben om internationaal te gaan jureren waar mogelijk ondersteunen.

In de afgelopen jaren zijn Nederlandse juryleden door de LEN/FINA daadwerkelijk regelmatig voor grote toernooien uitgenodigd. Internationale juryleden die op eigen kosten een toernooi willen bezoeken om te fungeren dienen dit uiterlijk 3 weken van te voren schriftelijk aan te geven bij de werkorganisatie.