• KNZB
  • Zwemveiligheid
  • SuperSpetters

Over SuperSpetters Special

06 februari 2023

Logo Super Spetters Special png 2

SuperSpetters Special gaat ervan uit dat het niveau van de borstcrawl voor ieder kind anders mag zijn. Een kind zijn eigen ruime voldoende. SuperSpetters Special maakt ook gebruik van een beloningssysteem en een zwemboek. Het zwemboek heeft 36 beloningsstickers. Deze kunnen vrij worden uitgereikt, voor een gedenkwaardige actie, na het aanleren van een vaardigheid of zomaar als de leerling een beloning goed kan gebruiken. Lesgevers kunnen zelf bepalen wanneer een kind een sticker ontvangt. Zo kan voor ieder kind een plan op maat gemaakt worden. Het zwemboek kan gebruikt worden bij elk gewenst diploma of certificaat dat wordt uitgegeven. Samen met de ouders en/of verzorgers bepaalt de lesgever het gewenste eindresultaat. In sommige situaties is het mogelijk het kind op te leiden voor het reguliere zwemdiploma, met een eigen unieke (en soms langere) weg.

Mocht een regulier zwemdiploma niet binnen de mogelijkheden van de leerling liggen, dan is er een speciaal SuperSpetters Special diploma dat opleidt tot ‘zelfredzaamheid’. Dit zelfredzaamheidscertificaat heeft een klein aantal basisvaardigheden, dat door de lesgever kan worden uitgebreid met unieke talenten in het water van de leerling. Een zelfredzaamheidsdiploma is gebaseerd op de fundamentele oefeningen die een leerling moet kennen om zichzelf een beperkte tijd te redden in het water. Als het kind zijn eigen eindniveau heeft behaald, kan deze prestatie beloond worden met het uitreiken van een SuperSpetters Special certificaat én de SuperSpetters Special medaille.

Een SuperSpetters Special pakket bestaat uit:

  • 12 zwemboeken SuperSpetters Special
  • 12 x 36 beloningsstickers
  • 12 medailles
  • Digitaal bestand leerlingvolgsysteem
  • Handleiding gebruik zwemboek / beloningssysteem